Novica

Izdana Uredba o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je na včerajšnji 154. redni seji izdala novo Uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov, ker obstoječi Uredbi preneha veljavnost konec oktobra 2017. Uredba določa mehanizem oblikovanja cen določenih naftnih derivatov, sestavine, ki jih morajo upoštevati podjetja, ki se ukvarjajo z dejavnostjo prodaje teh naftnih derivatov in merila, po katerih se morajo oblikovati cene ali njihove sestavine. Uredba je objavljena v Uradnem listu RS št. 60/2017.

Nova uredba v ničemer ne spreminja obstoječo regulacijo cen naftnih derivatov v Sloveniji. Mehanizem oblikovanja cen naftnih derivatov, sestavine, ki jih morajo upoštevati distributerji, in merila, po katerih se morajo oblikovati cene ali njihove sestavine, navedene v uredbi, se ne uporabljajo za oblikovanje cen naftnih derivatov, ki se prodajajo na bencinskih servisih na servisnih prometnih površinah avtocest in hitrih cest.

Cena neosvinčenega 95-oktanskega bencina in dizelskega goriva se izračunava na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu (Vir: PLATT'S European Marketscan) in gibanju tečaja USD/€, tako dobljeni modelski ceni mineralnega naftnega derivata se nato doda še dodatek za bio-komponento v eurih/liter (Δt (Bio-)), ki se izračuna posebej za mineralne bencine in posebej za mineralni dizel. Modelske cene se izračunavajo na podlagi 14-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov in 14-dnevnega povprečja cen biogoriv.

Uredba bo sicer začela veljati 1. novembra 2017, modelske cene za prvo 14-dnevno obdobje po tej uredbi pa bodo začele veljati 7. novembra 2017.

Podrobnosti
 
Vir: MGRT


© 2012 - 2024 Portal Energetika