Novica

Izdana Uredba o oblikovanju cene toplote iz daljinskega ogrevanja

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je na 58. dopisni seji sprejela uredbo, ki določa najvišjo višino tarifne postavke za variabilni del cene toplote iz daljinskega ogrevanja za gospodinjske odjemalce, kot jih določa Zakon o oskrbi s toploto iz distribucijskih sistemov (Ur. l. RS, št. 44/2022), ki prevzemajo toploto iz distribucijskega sistema, kjer distributer izvaja gospodarsko javno službo, in sicer preko individualnega ali skupnega odjemnega mesta. Uredba je objavljena v Uradnem listu RS, št. 9/2023.

Najvišja višina tarifne postavke za variabilni del cene toplote znaša 98,70 eura/MWh.

Zakon o nujnem posredovanju za obravnavo visokih cen energije (ZNPOVCE) v 9. členu določa, da lahko vlada, če pride do nesorazmernega dviga cen energentov, določi, da se cena toplote iz daljinskega ogrevanja ali dodatki k tarifnim postavkam oblikujejo tako, da ne bo presežen določen nivo tarifne postavke ali dela tarifne postavke za posamezno tarifno skupino ali skupino odjemalcev.

Vlada je sicer 27. oktobra 2022 za distributerje toplote že določila najvišjo dovoljeno drobnoprodajno ceno zemeljskega plina, ki je potreben za proizvodnjo toplote za gospodinjske odjemalce – omejila jo je pri 73,00 evra/MWh.

Iz analize Agencije za energijo, ki prikazuje povprečne maloprodajne cene toplote za sisteme daljinskega ogrevanja, izhaja, da je kljub temu prišlo do nesorazmernega povečanja cene toplote iz nekaterih sistemov daljinskega ogrevanja. Razlike med sistemi v Sloveniji so iz različnih razlogov zelo velike. Ključni razlog je gorivo, ki ga posamezni sistem uporablja, poleg tega pa so sistemi tehnično zelo različni in tudi različno upravljani.

Višina tarifne postavke za variabilni del cene toplote (brez DDV) v objavljenih cenikih za mesec januar 2023 se gibljejo od 45,85 evra/MWh do 160 evra/MWh (Nova Gorica, Trbovlje, Hrastnik).

Vlada zato s to uredbo določa najvišjo višino tarifne postavke za variabilni del cene toplote za dobavo toplote iz distribucijskih sistemov, kjer se dejavnost distribucije toplote izvaja kot gospodarska javna služba, in sicer za gospodinjske odjemalce, kot jih določa Zakon o oskrbi s toploto. To velja za vse gospodinjske odjemalce -  tako tiste, ki prevzemajo toploto iz distribucijskega sistema preko individualnega, kot tudi skupnega odjemnega mesta. Najvišja višina tarifne postavke za variabilni del cene toplote po tej uredbi tako znaša 98,70 eura/MWh, velja pa za obdobje od 1. januarja do 30. aprila 2023.

Najvišja tarifna postavka, ki je določena v uredbi, bo vplivala na znižanje cene v 18 sistemih daljinskega ogrevanja (od 59, kjer se distribucija topote izvaja kot gospodarska javna služba).

Največje znižanje maloprodajne cene toplote bo omogočeno v sistemih v Novi Gorici, Trbovljah, Hrastniku, Mariboru, Ravnah na Koroškem in Jesenicah. To so predvsem sistemi, ki kot gorivo uporabljajo zemeljski plin. Znižanje tarifne postavke za variabilni del cene toplote velja tudi za celoten mesec januar 2023, saj je prav januarja 2023 prišlo do večjih povišanj cen toplote, ko je tudi poraba toplote največja.

Minister Kumer je na novinarski konferenci obenem pozval energetska podjetja, da tudi sama pripravijo ukrepe za premostitev kriznih razmer prebivalcem v svojih lokalnih skupnostih.

Povezava na sprejeto uredbo

Vir: MOPE


© 2012 - 2024 Portal Energetika