Novica

Izdana Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine naravni kamen-apnenec v pridobivalnem prostoru Doline – repen v Občini Sežana

⇒ Rudarstvo ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je na današnji 176. redni seji izdala Uredbo o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine naravni kamen – apnenec v pridobivalnem prostoru Doline – repen v Občini Sežana, ki bo objavljena v Uradnem listu RS.

 

Vlada je s to uredbo podelila rudarsko pravico podjetju Marmor iz Sežane, in sicer za obdobje 42 let. V uredbi, ki je koncesijski akt, so določeni tudi pogoji za podelitev in izvajanje rudarske pravice za izkoriščanje apnenca v pridobivalnem prostoru Doline - repen v Občini Sežana.

Ministrstvo, pristojno za rudarstvo, je po uradni dolžnosti izdalo v uredbi nosilcu rudarske pravice odločbo o izbiri nosilca rudarske pravice za izkoriščanje, po objavi te uredbe (rudarskega koncesijskega akta) v Uradnem listu Republike Slovenije. Izbrani nosilec rudarske pravice za izkoriščanje mora nato na Ministrstvo za infrastrukturo podati predlog za sklenitev koncesijske pogodbe.

Čas veljavnosti rudarske pravice začne teči z dnem, ko koncesijsko pogodbo podpišeta pogodbeni stranki.

Vir: MzI


© 2012 - 2024 Portal Energetika