Novica

Izdana Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine prod v pridobivalnem prostoru Trbonje 2 v občini Dravograd

⇒ Rudarstvo ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je na današnji 186. redni seji izdala uredbo, ki določa pogoje za podelitev in izvajanje rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine. Predmet rudarske pravice je izkoriščanje mineralne surovine prod v količini 1.500.000 kubičnih metrov v raščenem stanju v pridobivalnem prostoru Trbonje 2 v občini Dravograd. Uredba je objavljena v Uradnem listu RS, št. 59/2018.

Po objavi uredbe (rudarskega koncesijskega akta) v Uradnem listu RS bo med nosilcem rudarske pravice za izkoriščanje (Javno komunalno podjetje Dravograd d.o.o.) in Ministrstvom za infrastrukturo sklenjena koncesijska pogodba.

Uredba določa pogoje za podelitev in izvajanje rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine prod v pridobivalnem prostoru Trbonje 2 v občini Dravograd. Gre za nov pridobivalni prostor površinskega kopa s površinskim izkoriščanjem mineralne surovine v etažah brez razstreljevanja, ki obsega predčasno opuščen pridobivalni prostor Trbonje, v katerem so še izkoristljive zaloge mineralne surovine. Predmet rudarske pravice je izkoriščanje mineralne surovine prod v količini 1.500.000 kubičnih metrov v raščenem stanju.

Z dnem veljavnosti koncesijske pogodbe bo nosilec rudarske pravice postal zavezanec za plačevanje rudarske koncesnine ter zagotavljanje in plačevanje sredstev, namenjenih za sanacijo. Sredstva, dobljena z vplačili rudarskih koncesnin, so v višini 50 % prihodek občine Dravograd, na območju katere je pridobivalni prostor, preostalih 50 % pa prihodek Republike Slovenije. V tem primeru bo nosilec rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine v pridobivalnem prostoru Trbonje 2 (s površino 8,5944 hektara) v 20-letnem obdobju trajanja koncesije skupno plačal približno 517.350 evrov koncesnine.

Podrobnosti

Vir: MzI