Novica

Izdana Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – filitni skrilavec v pridobivalnem prostoru Sotina 3 v občini Rogašovci

⇒ Rudarstvo ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je na današnji 274. dopisni seji sprejela sklep o izdaji Uredbe o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – filitni skrilavec v pridobivalnem prostoru Sotina 3 v občini Rogašovci. Uredba je objavljena v Uradnem listu RS, št. 60/2018.

Podjetje Pomgrad - CP iz Beltincev je na Ministrstvo za infrastrukturo podalo vlogo za pridobitev rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – filitni skrilavec (v količini 960.000 kubičnih metrov v raščenem stanju) v pridobivalnem prostoru Sotina 3 (s površino 8,2937 hektara) v občini Rogašovci.

Uredba podrobneje določa vsebino rudarskega koncesijskega akta, in sicer:

  • vrsto koncesije in mineralno surovino v novem pridobivalnem prostoru;
  • ime, meje in površino pridobivalnega prostora;
  • obdobje, za katerega bo pridobljena koncesija za izkoriščanje mineralne surovine;
  • način pridobitve koncesije za izkoriščanje mineralne surovine brez javnega razpisa ter pravna oseba, ki se ji podeli rudarska pravica za izkoriščanje;
  • obveznosti, ki jih bo morala ob izkoriščanju mineralne surovine spoštovati pravna oseba;
  • vrsta dejavnosti, ki se jih bo opravljalo v zvezi s pridobljeno mineralno surovino;
  • kršitve, zaradi katerih se lahko koncesija za izkoriščanje nosilcu rudarske pravice za izkoriščanje odvzame.

Ministrstvo je ugotovilo, da vlagatelj izpolnjuje vse potrebne pogoje, zato bo izbrani nosilec rudarske pravice za izkoriščanje po objavi uredbe v uradnem listu na ministrstvo podal predlog za sklenitev koncesijske pogodbe. Čas veljavnosti rudarske pravice bo začel teči z dnem, ko bosta koncesijsko pogodbo podpisali pogodbeni stranki.

Vir: MzI


© 2012 - 2024 Portal Energetika