Novica

Izdana Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine v Hardeški šumi

⇒ Rudarstvo ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je na današji 36. dopisni seji izdala Uredbo o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine opekarska glina v pridobivalnem prostoru Hardeška šuma – širitev 4 v občini Ormož. Uredba je objavljena v Uradnem listu RS, št. 64/2020.

V zadevnem primeru je pravna oseba Wienerberger d.o.o. na Ministrstvo za infrastrukturo podala vlogo za pridobitev rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine opekarska glina (v količini 1.029.629 kubičnih metrov v raščenem stanju) v pridobivalnem prostoru Hardeška šuma - širitev 4 (s površino 12,4609 hektara do k. +232 m nadmorske višine) v občini Ormož, za obdobje 15 let.

Pristojno ministrstvo je v postopku priprave te uredbe (rudarskega koncesijskega akta) ugotovilo, da vlagatelj izpolnjuje pogoje za pridobitev te pravice.

Za ta pridobivalni prostor ali njegov del nista bili istočasno vloženi dve ali več vlog za pridobitev rudarske pravice za izkoriščanje določene mineralne surovine, ki izpolnjujeta katerega od pogojev za podelitev koncesije brez javnega razpisa.

Ministrstvo, pristojno za rudarstvo, bo po uradni dolžnosti izdalo v tej uredbi (rudarskem koncesijskem aktu) navedenemu nosilcu rudarske pravice odločbo o izbiri nosilca rudarske pravice za izkoriščanje, po objavi te uredbe (rudarskega koncesijskega akta) v Uradnem listu Republike Slovenije. Izbrani nosilec rudarske pravice za izkoriščanje mora nato na Ministrstvo, pristojno za rudarstvo, podati predlog za sklenitev koncesijske pogodbe. Čas veljavnosti rudarske pravice začne teči z dnem, ko koncesijsko pogodbo podpišeta pogodbeni stranki.

Podrobnosti

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika