Novica

Izdana Uredba o podrobnejših pravilih urejanja prostora za umeščanje fotonapetostnih naprav in sprejemnikov sončne energije

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je na 97. redni seji izdala uredbo, ki določa podrobnejša pravila urejanja prostora za umeščanje fotonapetostnih naprav in sprejemnikov sončne energije.

Podrobnejša pravila urejanja prostora za umeščanje in postavitev fotonapetostnih naprav in sprejemnikov sončne energije se uporabljajo neposredno pri dovoljevanju in izvajanju posegov v prostor.

Uredba določa:

  • podrobnejša pravila urejanja prostora za postavitev fotonapetostnih naprav pri novogradnjah in rekonstrukcijah objektov ter izjeme od njihove obvezne postavitve,
  • podrobnejša pravila urejanja prostora za umeščanje fotonapetostnih naprav na predpisana prednostna območja in
  • podrobnejša pravila urejanja prostora za umeščanje fotonapetostnih naprav ter sprejemnikov sončne energije na druga območja in objekte.

Umeščanje fotonapetostnih naprav je dopustno tudi na nepozidanih stavbnih zemljiščih, ki so namenjena poslovnim dejavnostim, vse dokler se ne izvede gradnja.

V letu 2022 je bilo v sistem priključenih 12.698 sončnih elektrarn skupne moči 227,6 MW, v letu 2023 pa je bilo priključenih 18.034 sončnih elektrarn skupne moči 411,8 MW. Skupno je na dan 31. december 2023 v sistemu 49.092 sončnih elektrarn v skupni moči 1.104,5 MW (to so individualne sončne samooskrbe elektrarne, skupnostne sončne samooskrbe elektrarne ter sončne elektrarne z merjeno električno energijo).

V Programu evropske kohezijske politike za obdobje 2021- 2027 je namenjenih 60 milijonov evrov za proizvodnjo električne energije iz sončne energije. Sprejeta uredba bo pripomogla k lažjemu koriščenju teh spodbud in povečanju obnovljivih virov energije v Sloveniji.

Povezava na sprejeto uredbo

Vir: MNVP


© 2012 - 2024 Portal Energetika