Novica

Izdana Uredba o pravilih za pripravo napovedi položaja proizvodnih naprav na OVE in SPTE na trgu z električno energijo

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je na današnji 40. redni seji izdala Uredbo o pravilih za pripravo napovedi položaja proizvodnih naprav na obnovljive vire energije in s soproizvodnjo toplote in električne energije z visokim izkoristkom na trgu z električno energijo. S spremembo Energetskega zakona je bilo potrebno izdati nove podzakonske predpise, pri čemer se spremembe besedila členov uredbe nanašajo predvsem na spremembo pravil, ki bodo omogočile bolj kvalitetno napovedovanje referenčnih cen energentov.

Šestnajsti odstavek 372. člena Energetskega zakona (EZ-1) nalaga Agenciji za energijo, da  vsako leto do 31. oktobra pripravi napoved položaja proizvodnih naprav na obnovljive vire energije in s soproizvodnjo z visokim izkoristkom na trgu z električno energijo.

Ta napoved se uporabi za določitev cene električne energije v primeru, ko stroški proizvodnje električne energije, vključno z normalnim tržnim donosom na vložena sredstva, v napravah za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije ter s soproizvodnjo z visokim izkoristkom presegajo ceno električne energije, ki jo je za tovrstno električno energijo mogoče doseči na trgu in se lahko proizvajalcem za to električno energijo dodelijo podpore. Predmetna uredba predpisuje pravila za pripravo napovedi.

V  Prilogi uredbe se je spremenila metodologija za določanje referenčne cene električne energije; namesto borznega indeksa EEX je v predlogu uredbe uporabljen borzni indeks HUDEX, za določanje referenčne cene substrata koruzne silaže pa je spremenila osnova za strošek pridelave koruze. Zaradi opuščanja subvencij se je opustilo določanje referenčne cene premoga.  Metodologija je oblikovana na podlagi analize preteklega in trenutnega stanja tržišča in izboljšuje točnost določanja referenčnih cen predmetnih energentov.

Uredba je objavljena v Uradnem listu RS.

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika