Novica

Izdana Uredba o prostovoljnem zmanjšanju odjema plina

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je na današnji 55. redni seji izdala Uredbo o prostovoljnem zmanjšanju odjema plina, ki ureja način dokazovanja trajnega zmanjšanja porabe zemeljskega plina, obdobje upravičenosti do sorazmernega povračila prispevka ter način izvajanja povračila prispevka OVE+SPTE.

Z namenom, da se obvladuje krizne razmere na področju delovanja elektroenergetskega in plinskega sistema ter oskrbe s toploto, je bil sprejet Zakon o ukrepih za obvladovanje kriznih razmer na področju oskrbe z energijo (ZUOKPOE). V zakonu so opredeljeni začasni ukrepi za upravljanje povečanega tveganja pri oskrbi z energijo, ukrepi za zanesljivo oskrbo z energijo, ukrepi za zmanjševanje uvozne odvisnosti in ukrepi za zmanjševanje pritiskov na cene energije zaradi nestanovitnosti energetskih trgov.

V sklopu ukrepov za zmanjševanje uvozne odvisnosti je med drugim predvideno nagrajevanje tistih končnih odjemalcev, ki so se odločili za prostovoljno zmanjšanje odjema plina, dokazano zmanjšana poraba pa se odjemalcem povrne v obliki sorazmernega povračila prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije iz obnovljivih virov energije ter v soproizvodnji z visokim izkoristkom (prispevek OVE+SPTE) za plin, ki se zaračunava skladno z zakonom, ki ureja spodbujanje rabe obnovljivih virov energije in uredbo, ki ureja način določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije.

Uredba to izpeljuje na način, da podrobneje opredeljuje način dokazovanja oziroma ugotavljanje trajno zmanjšane porabe, obdobje upravičenosti do sorazmernega povračila prispevka ter način izvajanja povračila prispevka OVE+SPTE. Konkretizira torej relevantne vsebine glede prostovoljnega zmanjšanja odjema plina, v skladu s katerim si odjemalci prizadevajo zmanjšati porabo tega energenta v obdobju od 1. oktobra 2022 do 31. marca 2023 za vsaj 15% v primerjavi z njihovo povprečno porabo v obdobju od 1. oktobra do 31. marca v petih zaporednih letih pred začetkom tega ukrepa. Tisti končni odjemalci, glede katerih center za podpore ugotovi trajno zmanjšano porabo plina, so posledično upravičeni do sorazmernega povračila prispevka OVE+SPTE.

Vir: MOPE


© 2012 - 2024 Portal Energetika