Novica

Izdana uredba o regulaciji cen električne energije

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je na 8. redni seji Izdala uredbo o določitvi cen električne energije, ki določa najvišjo dovoljeno drobnoprodajno ceno električne energije za gospodinjske odjemalce, male poslovne odjemalce in za porabo v skupnih prostorih večstanovanjskih stavb in skupnih prostorih v mešanih večstanovanjsko-poslovnih stavbah. Uredba je objavljena v Uradnem listu RS, št. 95/2022.

Regulirane cene bodo veljale od 1. septembra 2022 do 31. avgusta 2023.

Cene električne energije so na borzah že od oktobra 2021 višje za okoli 400%, če jih primerjamo s cenami iz prve polovice leta 2021 in dolgoletnimi povprečji. Zaradi potencialnih motenj pri oskrbi z zemeljskim plinom lahko pričakujemo nadaljnjo rast cen zemeljskega plina, posledično pa tudi cene električne energije na borzah  temu sledijo s približno dvakratno vrednostjo. Trenutno cene električne energije znašajo okoli 400 EUR/MWh.

Kljub nekaterim podražitvam v zadnjem času so trenutne cene za gospodinjstva precej nižje in temeljijo še na cenah izpred krize. Cene za gospodinjstva se med dobavitelji tudi precej razlikujejo, pri čemer je razlika med najugodnejšim in najdražjim ponudnikom tudi več kot dvakratna. V nekaterih primerih je opazen tudi trend, da dobavitelji uvajajo dražje tarife za nove odjemalce, za stare pa ohranjajo nižje. Dobavitelji se zaradi velikih razlik v cenah namreč pripravljajo na morebitne večje navale novih odjemalcev, ki so bili prej uporabniki dražjih dobaviteljev oziroma tistih dobaviteljev, ki so prenehali z dejavnostjo.

Vlada se strinja, da gre pri trenutnih gibanjih cen na trgu za hude motnje in ne za »redna sezonska nihanja«, kot jih opredeljuje 8. člen Zakona o kontroli cen, ki sicer določa tudi, da lahko vlada z uredbo v določenih primerih določi ustrezne ukrepe kontrole cen.

Za gospodinjske odjemalce in za porabo v skupnih prostorih večstanovanjskih stavb in skupnih prostorih v mešanih večstanovanjsko-poslovnih stavbah znašajo najvišje dovoljene tarifne postavke cene za električno energijo (brez DDV):

 • za višjo dnevno tarifno postavko (VT) = 0,11800 EUR/kWh,
 • za nižjo dnevno tarifno postavko (MT) = 0,08200 EUR/kWh,
 • za enotno dnevno tarifno postavko (ET) = 0,09800 EUR/kWh.

Za male poslovne odjemalce (odjemalci s priključno močjo enako ali manjšo od 43 kW, ki niso gospodinjski odjemalci) znašajo najvišje dovoljene tarifne postavke cene za električno energijo (brez DDV):

 • za višjo dnevno tarifno postavko (VT) = 0,13800 EUR/kWh,
 • za nižjo dnevno tarifno postavko (MT) = 0,09900 EUR/kWh,
 • za enotno dnevno tarifno postavko (ET) = 0,12400 EUR/kWh.

Vlada bo poleg omejitve cene električne energije v času uporabe uredbe za 50 % znižala tudi prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (prispevek OVE in SPTE), ohranila 50 % znižanje trošarin in znižala davčno stopnjo DDV na 9,5 %.

Za povprečnega gospodinjskega odjemalca bodo vsi ukrepi (regulacija cen, znižanje dajatev in DDV) upoštevajoč objavljene tržne cene dobaviteljev, ki naj bi veljale 1. septembra 2022, na letni ravni prinesle:

 • do 15 % (do 115 EUR) prihranka za odjemalce, ki se danes oskrbujejo pri cenejših dobaviteljih,
 • do 30 % (do 335 EUR) prihranka za odjemalce, ki se danes oskrbujejo pri dražjih dobaviteljih,
 • do 56 % (do 960 EUR) prihranka za odjemalce, ki se danes oskrbujejo na zasilni oskrbi.

Za povprečnega malega poslovnega odjemalca (MPO) bodo vsi ukrepi upoštevajoč objavljene tržne cene dobaviteljev, ki naj bi veljale 1. septembra 2022, na letni ravni prinesle:

 • do 9 % (do 254 EUR) prihranka za odjemalce, ki se danes oskrbujejo pri cenejših dobaviteljih,
 • do 37 % (do 1760 EUR) prihranka za odjemalce, ki se danes oskrbujejo pri dražjih dobaviteljih,
 • do 48 % (do 3260 EUR) prihranka za odjemalce, ki se danes oskrbujejo na zasilni oskrbi.

Za večstanovanjske stavbe, ki so danes pri največjem dobavitelju, ocenjujemo, da bodo nova določila predstavljala okoli 36 % prihranka na letnem nivoju glede na objavljene tržne cene, kar predstavlja okoli 400 evrov prihranka.

Trg v letu 2023 predvideva tudi nove podražitve električne energije. Zaradi sprejete uredbe bodo gospodinjskim odjemalcem, večstanovanjskim stavbam in malim poslovnim odjemalcem preprečene dodatne podražitve. Po vladnih izračunih dodatni prihranki zaradi ohranitve reguliranih cen na letnem niovoju znašajo okoli 400 EUR za povprečno gospodinjstvo, okoli 800 EUR za male poslovne odjemalce in okoli 500 EUR za večstanovanjske stavbe.

Dobavitelji, ki od uveljavitve te uredbe dobavljajo električno energijo tem skupinam odjemalcem, v času uporabe te uredbe ne smejo prenehati z dobavo tem kategorijam odjemalcev. Dobavitelji ne smejo odkloniti sklenitve pogodbe o dobavi z novimi odjemalci. Odjemalci ne izgubijo pravice do menjave dobavitelja. Uredba bo veljala od 1. septembra 2022 do 31. avgusta 2023.

Povezava na objavljeno uredbo

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika