Novica

Izdana uredba o regulaciji cen zemeljskega plina iz plinskega sistema

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je na 9. redni seji izdala Uredbo o določitvi cen plina iz plinskega sistema, s katero je določila najvišje dovoljene drobnoprodajne cene plina iz plinskega sistema za zaščitene odjemalce. Uredbae sprejeta z namenom lažje premostitve energetske draginje, ki je med ostalim posledica zmanjšanih dobav zemeljskega plina zaradi ruske invazije na Ukrajino. Uredba je objavljena v Uradnem listu RS, št. 98/2022.

Regulirane cene bodo veljale od 1. septembra 2022 do 31. avgusta 2023.

Cene zemeljskega plina so na trgu že od oktobra 2021 višje v povprečju za približno 700 % glede na cene v prvi polovici leta 2021 in tudi glede na dolgoletno povprečje. Trenutne cene za slovenska gospodinjstva so veliko nižje in temeljijo še na preteklih cenah. Cene za gospodinjstva se med dobavitelji trenutno precej razlikujejo, dražje so skoraj dvakrat višje od cenejših. Poleg tega je več dobaviteljev uvedlo dražjo tarifo za nove odjemalce, medtem ko imajo stari nižjo ceno. Dobavitelji se zaradi velikih razlik v cenah bojijo velikega dotoka novih odjemalcev od dražjih dobaviteljev, pa tudi od dobaviteljev, ki bi prenehali z dejavnostjo zaradi težav ali stečaja.

Vlada je z namenom zaščite najranljivejših v negotovih razmerah izdala Uredbo o določitvi cen plina iz plinskega sistema. Z uredbo bo omejila najvišjo dovoljeno maloprodajno ceno za zaščitene odjemalce, kot jih opredeljuje Zakon o oskrbi s plini. To so v prvi vrsti gospodinjski odjemalci in skupni gospodinjski odjemalci, torej končni gospodinjski odjemalci, ki oskrbujejo toploto več gospodinjstev preko skupne kurilne naprave v njihovi lasti ali solasti. Med zaščitene odjemalce spadajo tudi osnovne socialne službe, torej izvajalci zdravstvene dejavnosti z nastanitvenimi prostori (bolnišnice), dijaški in študentski domovi in izvajalci socialnovarstvenih storitev institucionalnega varstva (javni domovi za starejše) ter zapori. Med zaščitene odjemalce pa po zakonodaji sodijo tudi mali poslovni odjemalci, ki imajo letno porabo manjšo od 100.000 kWh.

Najvišje dovoljene tarifne postavke cene za plin bodo za:

 • gospodinjstva in za skupne gospodinjske odjemalce znašale 0,07300 €/kWh (brez DDV),
 • male poslovne odjemalce in osnovne socialne službe znašale 0,07900 €/kWh (brez DDV).

Vlada bo poleg regulacije tarifnih postavk sprejela še dodatne ukrepe za znižanje računa zaščitenih kategorij, in sicer ohranitev 50 % znižane stopnje trošarin in znižana stopnja DDV iz 22 % na na 9,5 %.

Na mesečni ravni bo po uvedbi regulacije tako povprečni gospodinjski odjemalec (z letno porabo plina 10.730 kWh) odštel okoli 96 evrov, povprečni skupni gospodinjski odjemalec (z letno porabo plina 17.244 kWh) odštel okoli 154 evrov in odjem osnovne socialne služba (z letno porabo 100.000 kWh) okoli 927 evrov. Znesek povprečnega malega poslovnega odjemalca (z letno porabo 25.393 kWh) bo znašal 235,5 evrov na mesec.

Za povprečnega gospodinjskega odjemalca bodo vsi ukrepi (regulacija cen, znižana trošarina in DDV) upoštevajoč objavljene tržne cene dobaviteljev, ki naj bi veljale 1. septembra 2022, na letni ravni prinesli:

 • okoli 10 % oziroma nekje od 90 do 130 evrov prihranka za odjemalce, ki imajo sklenjene pogodbe pri cenejših dobaviteljih,
 • od 13 do 37 % oziroma od 170 do 675 evrov prihranka za odjemalce, ki imajo sklenjene pogodbe pri dražjih dobaviteljih (ki presegajo z uredbo postavljeno najvišjo dovoljeno ceno plina).

Povprečni skupni gospodinjski odjemalec bo na letni ravni prihranil:

 • okoli 10 % oziroma do 210 evrov, če ima sklenjeno pogodbo pri cenejših dobaviteljih,
 • od 13 do 37 % oziroma od 270 do 1083 evrov, če ima sklenjeno pogodbo pri dražjih dobaviteljih .

Povprečnemu malemu poslovnemu odjemalcu bodo vsi ukrepi, upoštevajoč objavljene tržne cene dobaviteljev, ki naj bi veljale 1. septembra 2022, na letni ravni prinesli:

 • 10 % (od 205 do 313 evrov) prihranka, če ima sklenjeno pogodbo pri cenejših dobaviteljih,
 • od 11 % do 34 % (od 350 do 1420 evrov) prihranka, če ima sklenjeno pogodbe pri dražjih dobaviteljih.

Povprečnemu odjemu osnovne socialne službe, bodo vsi ukrepi na letni ravni prinesli:

 • do 11 % (1390 evrov) prihranka, če ima sklenjeno pogodbo pri cenejših dobaviteljih,
 • do 44 % (8710 evrov) prihranka, či ima sklenjeno pogodbo pri srednje dražjih dobaviteljih,
 • do 55 % (13.590 evrov) prihranka, če ima sklenjeno pogodbo pri najdražjih dobaviteljih.

Uredba bo veljala od 1. septembra 2022 do 31. avgusta 2023.

Povezava na objavljeno uredbo

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika