Novica

Izdana uredba o rudarskih pravicah za izkoriščanje mineralnih surovin v pridobivalnih prostorih v občini Šentjur, Vuzenica in Žužemberk

⇒ Rudarstvo ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je na današnji 130. redni seji sprejela besedilo Uredbe o rudarskih pravicah za izkoriščanje mineralnih surovin v pridobivalnih prostorih Žusem 2 v občini Šentjur, Šentvid pri Vuzenici – širitev v občini Vuzenica in Vrh pri Križu v občini Žužemberk. Uredba bo objavljena v Uradnem listu RS.

Izdana uredba je koncesijski akt, ki določa pogoje za podelitev in izvajanje rudarske pravice za izkoriščanje mineralnih surovin v pridobivalnih prostorih Žusem 2 v občini Šentjur, Šentvid pri Vuzenici – širitev v občini Vuzenica in Vrh pri Križu v občini Žužemberk.

V skladu s prvim odstavkom 34. člena ZRud-1 se lahko koncesija za izkoriščanje za določeni pridobivalni prostor podeli na podlagi prej izdanega rudarskega koncesijskega akta za določeni pridobivalni prostor pravni ali fizični osebi, ki izpolnjuje katerega od taksativno naštetih pogojev.

Z izdano uredbo bo Ministrstvo za infrastrukturo poslovnim subjektom:

  • Krajevna skupnosti Loka pri Žusmu, Loka pri Žusmu 139, 3223 Loka pri Žusmu,
  • Gradbeništvo Kuster, nizke in visoke gradnje, d.o.o., Gmajna 55, 2380 Slovenj Gradec,
  • Gostgrad, Gostinstvo, gradnje in storitve d.o.o. Žužemberk, Grajski trg 4, 8360 Žužemberk

kot vlagateljem vloge za podelitev rudarske pravice, za katere je ugotovljeno, da izpolnjujejo predpisane pogoje za podelitev rudarske pravice, izdalo odločbo o izbiri nosilca rudarske pravice za izkoriščanje v skladu s 43. členom ZRud-1.

Vir: MzI


© 2012 - 2024 Portal Energetika