Novica

Izdana Uredba o subvencijah za nakup lesnih peletov

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je na 58. dopisni seji sprejela uredbo, ki določa način izplačila subvencije za nakup lesnih peletov, podrobnejše pogoje glede dokazil in izplačil ter podrobnejšo vsebino spletne aplikacije za uveljavljanje subvencije. Uredba je objavljena v Uradnem listu RS, št. 9/2023.

Upravičenec je za eno vgrajeno kurilno napravo upravičen do subvencije za nakup največ 5 ton lesnih peletov. Subvencija znaša 100 evrov za tono peletov.

Zakon o nujnem posredovanju za obravnavo visokih cen energije (ZNPOVCE) v 10. členu ureja subvencije za nakup lesnih peletov, ki se bodo zagotavljale iz sredstev centra za podpore.

Do subvencije je upravičena fizična oseba, ki razpolaga z vgrajeno kurilno napravo za običajne potrebe oskrbe s toplotno energijo svojega gospodinjstva v Republiki Sloveniji in pri tem kot gorivo uporablja lesne pelete ter je v obdobju od 1. septembra 2022 do 31. decembra 2022 opravila nakup peletov za ogrevanje svojega gospodinjstva. Za eno kurilno napravo je ne glede na število opravljenih nakupov možno vložiti zgolj eno vlogo za pridobitev subvencije.

Center za podpore bo omogočil oddajo vlog za pridobitev subvencije preko spletne aplikacije, v kateri se upravičenec identificira z elektronskim podpisom, ki je enakovreden kvalificiranemu elektronskemu podpisu ali z uradno dodeljeno identifikacijsko številko ali drugim enoličnim identifikatorjem, ki ga za potrebe elektronskega poslovanja določi center za podpore. Vloga se lahko odda tudi v fizični obliki.

Vloga bo morala vsebovati dokazilo o vgrajeni napravi in dokazilo o nakupu peletov.

Center za podpore bo nato v nadaljevanju objavil seznam odobrenih vlog po identifikacijskih številkah, subvencija pa se bo upravičencem izplačala v roku 30 dni od vročitve odločbe o odobritvi vloge.

Povezava na sprejeto uredbo

Vir: MOPE


© 2012 - 2024 Portal Energetika