Novica

Izdana Uredba o trajnostnih merilih za biogoriva in emisiji toplogrednih plinov v življenjskem ciklu goriv v prometu

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je na 130. redni seji izdala Uredbo o trajnostnih merilih za biogoriva in emisiji toplogrednih plinov (TGP) v življenjskem ciklu goriv v prometu, ki nadomešča obstoječi predpis z enakim nazivom.

V novo uredbo se prenašajo zahteve evropske direktive o kakovosti motornega bencina in dizelskega goriva ter spremembi direktive o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov in direktive o določitvi metod izračuna in zahtev glede poročanja na podlagi direktive o kakovosti motornega bencina in dizelskega goriva.

Za dosego cilja zmanjšanja emisije TGP se:

  • omeji uporaba biogoriv, proizvedenih iz poljščin z visoko vsebnostjo škroba, na 70 % skupne energijske vrednosti biogoriv, uporabljenih v posameznem letu (omejevanje rabe poljščin, ki se primarno uporabljajo za prehrano prebivalstva);
  • za namen pospeševanja prehoda na proizvodnjo in uporabo naprednih biogoriv se mora na letni ravni uporabiti 0,5 % delež naprednih biogoriv (na primer iz biomasnih odpadkov, alg in blata čistilnih naprav);
  • zaostrujejo zahteve za proizvodne obrate, kjer se proizvajajo biogoriva (v Sloveniji ni proizvodnje biogoriv);
  • natančneje določi izhodiščni standard, ki določa toplogredni odtis porabljenih goriv v prometu v EU v letu 2010, in sicer iz 83,8 gCO2eq/MJ na 94,1 gCO2eq/MJ;
  • za namen spodbujanja uporabe električnih vozil se prispevek elektrike, porabljene v cestnem prometu, ponderira s faktorjem 2,5.

Razširjen je tudi nabor podatkov za letno poročilo dobaviteljev goriv. V ta namen bo Ministrstvo za okolje in prostor na svojih spletnih straneh objavilo obrazec za elektronsko poročanje dobaviteljev goriv.

Vir: MOP


© 2012 - 2024 Portal Energetika