Novica

Izdana Uredba o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva v prometu

⇒ Energetika ⇒ Politika EU

Vlada RS je na današnji 145. redni seji izdala Uredbo o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva v prometu. Z uredbo se prenaša Direktiva 2014/94/EU o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva v pravni red Republike Slovenije.

Oktobra 2014 sprejeta Direktiva 2014/94/EU Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva nalaga državam članicam EU sprejetje nacionalnih okvirov politik na tem področju.

Trenutno je v Sloveniji 227 javno dostopnih polnilnih mest za elektriko (od tega 27 polnilnih postaj na vse-evropskem prometnem omrežju TEN-T omrežju), 1 za vodik, 115 za utekočinjen naftni plin in 4 za stisnjen zemeljski plin. Slovenija že izpolnjuje vse zaveze iz Direktive na področju električne energije na vse-evropskem TEN-T omrežju. S postavitvijo še 3 polnilnih postaj za utekočinjen zemeljski plin do konca letošnjega leta pa bodo izpolnjene tudi zahteve glede utekočinjenega zemeljskega plina.

Vlada RS je julija 2015 sprejela "Strategijo razvoja prometa v Republiki Sloveniji" in "Okoljsko poročilo za celovito presojo vplivov na okolje" za omenjeno strategijo. Strategija obravnava alternativna goriva, spodbujanje rabe ekoloških vozil in zgraditev omrežja za polnilne postaje ter polnilne postaje za alternativno gorivo na področju pomorstva in letalstva. Okvirni ukrepi, stroški in nosilci za razvoj tega področja bodo opredeljeni v "Strategiji na področju razvoja trga za vzpostavitev ustrezne infrastrukture v zvezi z alternativnimi gorivi v prometnem sektorju v Republiki Sloveniji", ki bo sprejeta predvidoma v septembru 2017.

Podrobnosti

Vir: MzI


© 2012 - 2024 Portal Energetika