Novica

Izdana Uredbo o rudarski pravici za izkoriščanje mineralne surovine prod in pesek v pridobivalnem prostoru Pleterje PPK v Občini Kidričevo

⇒ Rudarstvo ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je na današnji 175. redni seji izdala Uredbo o rudarski pravici za izkoriščanje mineralne surovine prod in pesek v pridobivalnem prostoru Pleterje PPK v Občini Kidričevo, ki bo objavljena v Uradnem listu RS št. 23/2018.

Uredba je koncesijski akt, ki določa pogoje za podelitev in izvajanje rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine prod in pesek v pridobivalnem prostoru Pleterje PPK v Občini Kidričevo.

Skladno z Zakonom o rudarstvu se koncesija za izkoriščanje mineralne surovine lahko podeli brez javnega razpisa in samo na podlagi prej izdanega rudarskega koncesijskega akta za določeni pridobivalni prostor pravni ali fizični osebi, ki izpolnjuje katerega od izrecno navedenih pogojev.

Za pridobivalni prostor, ki je predmet te uredbe, vlagatelj vloge izpolnjuje pogoj, da je lastnik zemljišča, ki ga opredeljuje pridobivalni prostor, namenjen za površinsko izkoriščanje nekovinskih mineralnih surovin, ali ima za takšno zemljišče od lastnika, v pisni obliki in overjeno, dano pravico izvajati rudarska dela. V konkretnem primeru je družba Dujardin, d. o. o., lastnica dveh parcel, za preostali dve pa ima ustrezno pogodbo z lastnikom. Zato se predlaga podelitev rudarske pravice brez javnega razpisa.

Vir: MzI


© 2012 - 2024 Portal Energetika