Novica

Izšla je septembrska številka biltena "Učinkovito z energijo"

⇒ Energetika ⇒ Bilten Učinkovito z energijo

Ministrstvo za gospodarstvo je izdalo novo številko biltena "Učinkovito z energijo", ki ponuja aktualne vsebine s področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije.

V uvodniku dr. Andreja Cirman z ljubljanske ekonomske fakultete predstavlja ekonomske, okoljske in družbene koristi energetske prenove stanovanjskega fonda. V nadaljevanju so podane informacije o razpisih Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve ter  Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za pridobitev finančnih spodbud za investicije v energetsko učinkovitost in uporabo obnovljivih virov energije. Predstavljeni so tudi trije odprti razpisi evropskega 7. okvirnega programa za raziskave in razvoj, ki se nanašajo na pametna mesta in občine ter na demonstracijske projekte za skoraj ničenergijske obnove stavb in proizvodnjo električne energije.

 

V osrednjem delu biltena je podrobno predstavljena nova direktiva o energetski učinkovitosti, ki je sedaj v obravnavi na Svetu in Evropskem parlamentu. Predstavljene so tudi druge novosti iz EU, pri čemer velja izpostaviti ustanovitev Evropskega sklada za energetsko učinkovitost. Podane so informacije o treh projektih, ki se izvajajo v Sloveniji v okviru programa »Inteligentna   energija - Evropa«, med njimi tudi številne aktivnosti Lokalne energetske agencije za Spodnje Podravje. Od energetskih podjetij se tokrat s svojimi dejavnostmi predstavlja družba Petrol Energetika.  V biltenu je tudi napovednik pomembnejših dogodkov na področju URE, OVE in daljinske energije. Med njimi je tudi pričetek izobraževanja EUREM, na osnovi katerega je bil do sedaj podeljen naziv evropski energetski menedžer že 94 strokovnjakom.

 

 

Bilten Učinkovito z energijo – September 2011

 

Vsem zainteresiranim je na voljo tudi arhiv številk biltena od leta 2005 dalje, ki je dosegljiv preko spletne strani Ministrstva za gospodarstvo.


© 2012 - 2021 Portal Energetika