Novica

Izvajanje Akcijskega programa za alternativna goriva v prometu v letu 2021

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Vlada RS se je na 122. redni seji seznanila s poročilom o izvajanju Akcijskega programa za alternativna goriva v prometu v letu 2021. Poročilo zajema pregled v letu 2021 izvedenih ukrepov iz akcijskega programa.

Na podlagi Akcijskega programa za alternativna goriva v prometu poročilo za leto 2021 zajema pregled:

 • finančnih spodbud,
 • objavljenih javnih pozivov,
 • izplačil,
 • izvedenih ukrepov skladno z Nacionalnim energetskim in podnebnim načrtom Republike Slovenije (NEPN),
 • normativne ureditve,
 • izvedbo drugih aktivnosti ministrstva, potrebnih za doseganje ciljev strategije,
 • opis težav, ki zavirajo izvajanje ukrepov in
 • pregled doseganja ciljev strategije.

V letu 2021 je bilo v okviru izvajanja Akcijskega programa za alternativna goriva v prometu za ukrepe spodbujanja alternativnih goriv v prometu skupaj izplačanih 19.099.401 EUR. Sredstva se nanašajo na ukrepe za spodbujanje elektromobilnosti ter plina. Za spodbujanje uporabe tehnologij gorivnih celic in vodika v letu 2021 ni bilo izplačanih sredstev. V okviru javnih pozivov Eko sklada je bilo sofinanciranih skupaj 1409 vozil na električni pogon v višini 7.570.973 EUR, povratna sredstva (kredite) v višini 9.149.490 EUR pa je prejelo 433 električnih vozil. V okviru skupnih javnih naročil vlade je bilo naročenih 38 električnih vozil ter porabljenih 1.009.799 EUR. Sofinanciranih je bilo tudi 14 polnilnih postaji v višini 28.543 EUR. Za financiranje priprave smernic za zeleno mestno logistiko z omejevanjem dostave z vozili na fosilna goriva je bilo porabljenih 26.840 EUR.

Iz Sklada za podnebne spremembe je bil sofinanciran nakup štirih vozil na stisnjen zemeljski plin (SZP) v višini 401.751 EUR. Eko sklad je v okviru kreditiranja okoljskih naložb dodelil kredite za 95 vozil na utekočinjen naftni plin (UNP) v skupni višini 912.004 EUR.

Pregled stanja na področju vozil iz registra vozil na dan 31. december 2021 je naslednje:

 • skupaj registriranih 7.536 osebnih električnih vozil kategorije M1 (od tega 5.363 baterijskih električnih vozil (BEV), 1.898 priključnih hibridov (PHEV), 269 električnih lahkih komercialnih vozil kategorije N1 ter 6 avtobusov kategorij M2 in M3);
 • vozil na stisnjen zemeljski plin (SZP) skupno 432,
 • vozil na utekočinjen zemeljski plin (UZP) skupno 36,
 • vozila na vodik skupno 1,
 • vozila na utekočinjen naftni plin (UNP) skupno 10.119

Pregled stanja polnilne ter oskrbovalne infrastrukture na dan  31. december 2021 je naslednje:

 • število javno dostopnih e-polnilnic (pomeni število lokacij oziroma mest, kjer je uporabnikom na voljo ena ali več e-polnilnih postaj) je skupaj 545;
  • od tega 474 lokacij, kjer so polnilne postaje z močjo do vključno 22 kW,
  • od tega 71 lokacij, kjer so polnilne postaje z močjo večjo od 22 kW,
 • za stisnjen zemeljski plin (SZP) je skupaj 5 polnilnic;
 • za utekočinjen zemeljski plin (UZP) sta skupaj 2 polnilnici.

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika