Novica

Izvedba državnega prostorskega načrtovanja za polje vetrnih elektrarn Dolenja vas

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Vlada RS je na 30. redni seji sprejela sklep o izvedbi državnega prostorskega načrtovanja za polje vetrnih elektrarn Dolenja vas.

Postopek priprave in sprejetja državnega prostorskega načrta (DPN) za polje vetrnih elektrarn Dolenja vas se bo izvedlo na podlagi 84. do 90. člena Zakona o urejanju prostora.

Osnovni cilj načrtovane prostorske ureditve je gradnja polja vetrnih elektrarn in s tem prispevati k povečanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov.

Območje načrtovane prostorske ureditve je na območju občine Divača.

V polje vetrnih elektrarn Dolenja vas je povezanih 11 novih vetrnih elektrarn moči predvidoma do 6 MW ter vključitev že delujoče vetrne elektrarne, ki ima moč 2,3 MW.

Načrtovane so tudi vse potrebne spremljajoče ureditve, in sicer dostopne poti do posameznih vetrnih elektrarn in povezovalni 20 kV elektroenergetski podzemni kabli. Povezava z razdelilno transformatorsko postajo (RTP) Divača se načrtuje s skupnim kablovodom za polje vetrnih elektrarn PVE Dolenja vas, PVE Zajčica, PVE Senožeška brda in PVE Griže-Veliko polje.

Vir: MOP


© 2012 - 2024 Portal Energetika