Novica

Izvedba mednarodnega demonstracijskega projekta pametnih skupnosti in pametnih omrežij v Republiki Sloveniji

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Vlada RS je danes na dopisni seji podprla izvedbo mednarodnega demonstracijskega projekta pametnih skupnosti in pametnih omrežij v Republiki Sloveniji.

Zainteresirana javnost lahko svoje pripombe pošlje do vključno 18. 12. 2015.

Izvedba demonstracijskega projekta, ki se bo v primeru pozitivnih dogovorov pričela v prvi polovici 2016, pomeni nadgradnjo sodelovanja med slovenskimi in japonskimi podjetji in sodelovanja med Javno agencijo Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (SPIRIT Slovenija) in Japonsko agencijo za napredne energetske in industrijske tehnologije (NEDO).

Izvedba demonstracijskega projekta pametnih  skupnosti in pametnih omrežij pomeni preizkus delovanja razvitih novih tehnologij in rešitev v okolju delujočih pametnih omrežij in bo prispevala tudi k energetskemu cilju vzpostavitve celostnega koncepta pametnega elektroenergetskega omrežja. Japonsko-slovensko sodelovanje in izvedba demonstracijskega projekta imata tudi cilj spodbujati dolgoročna strateška partnerstva, uporabo sistemskih sprememb v aplikacijah, ki še niso na tržišču ter ustrezno uporabo prostorskih in demografskih značilnosti Slovenije.

Za potrebe definiranja demonstracijskega projekta sta slovenska in japonska stran pripravili študijo izvedljivosti. Na podlagi ugotovitev te skupne študije bodo potekali dogovori o izvedbi demonstracijskega projekta in sklenitvi sporazuma o sodelovanju med slovenskimi in japonskimi predstavniki v projektu.

Za sodelovanje in izvedbo demonstracijskega projekta bo Slovenija z ukrepom spodbujanja raziskav in razvoja namenila finančna sredstva za izvedbo demonstracije slovenskih tehnoloških rešitev za  področja integriranega sistema upravljanja distribucijskih omrežij, upravljanja s porabo električne energije in celostnega upravljanja z energijo v okviru pametnih omrežij v Republiki Sloveniji.

Izvedba demonstracijskega projekta v Sloveniji bo omogočila tehnološko, projektno in poslovno sodelovanje med slovenskimi in tujimi podjetji, ki so vodilna na področju naprednih industrijskih in energetskih tehnologij. S tem se bodo odprle realne možnosti za uveljavljanje slovenskega znanja, kot tudi za vzpostavitev poslovnega sodelovanja ter vključitev slovenskih podjetij v večje mednarodne projekte v EU in po svetu.

K doseganju ciljev bo prispevalo povezovanje deležnikov na strani ponudbe in povpraševanja v sinergiji z naložbami, predvidenimi v Operativnem programu za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, tematski cilj 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja.«

Vir: MGRT


© 2012 - 2023 Portal Energetika