Novica

Izvedba naknadnih vplačil v denarni obliki v družbo ELES

⇒ Energetika ⇒ Upravljanje naložb

Vlada RS je na današnji dopisni seji v vlogi skupščine sprejela Sklep o izvedbi naknadnih vplačil v denarni obliki v družbo ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja.

Zaradi trenutnega upada cen električne energije namerava družba ELES poleg dnevnih nakupov na borzi električne energije čim prej pokriti čim večji delež celotnega portfelja električne energije za prenosno in distribucijsko omrežje za leto 2023 ter sorazmeren delež tudi za naslednje  leto.

Zaradi šibke likvidnostne situacije in visokih dnevnih odlivov potrebuje družba ELES za izpolnitev vseh svojih zakonskih obveznosti in v izogib kršitvam mednarodnih zavez med elektro operaterji, h katerim so zavezani na podlagi uredb Evropske unije, dodatna finančna sredstva s strani ustanovitelja, saj pri finančnih institucijah nima možnosti dobiti dodatnih finančnih sredstev v zahtevanem časovnem okviru.

Vlada je v vlogi skupščine sprejela odločitev, da se družbi ELES, d.o.o., na podlagi izvedene ocene potrebnih sredstev za plačilo nakupa izgub električne energije na prenosnem in distribucijskem elektroenergetskem omrežju, nastalih v obdobju od 1. 1. 2023 do vključno 31. 12. 2023, do konca leta izvede vplačilo sredstev v višini 170.000.000 evrov.

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika