Novica

Izvedba postopka načrtovanja in dovoljevanja za prenovo daljnovoda Divača–Koper

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Vlada RS je na 30. redni seji sprejela sklep o izvedbi združenega postopka načrtovanja in dovoljevanja za prenovo daljnovoda 110 kV Divača–Koper I s prehodom na 2 × 110 kV.

Temeljni cilj načrtovane prenove daljnovoda 110 kV Divača–Koper I s prehodom na 2 × 110 kV je nadgradnja obstoječega enosistemskega v dvosistemski daljnovod z namenom zagotoviti dolgoročno zanesljivost napajanja oziroma večjo zanesljivost obratovanja celotnega obalnega dela Primorske.

Ob predvideni porasti odjema električne energije in predvsem ob realizaciji novih razdelilnih transformatorskih postaj (RTP) na območju južne Primorske (RTP 110/20 kV Izola, RTP 110/20 kV Hrpelje, RTP 110/20 kV Luka Koper, energetske napajalne postaje Črni Kal ter komercialne 110 kV povezave s sosednjo Italijo) obstoječa konfiguracija prenosnega omrežja ne bo več omogočala zanesljivega obratovanja.

Ker trasa obstoječega daljnovoda DV 110 kV Divača–Koper zaradi potekov v bližini predvsem stanovanjskih površin na nekaterih območjih ni optimalno umeščena v prostor, bodo v postopku načrtovanja in dovoljevanja predvidene optimizacije nekaterih potekov daljnovoda in/ali tehnične izvedbe daljnovoda.

Vir: MOP


© 2012 - 2023 Portal Energetika