Novica

Izvedena dela na izgradnji HE Brežice

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Dela na izgradnji HE Brežice potekajo po terminskem načrtu.

Na gradbišču HE Brežice se že tretji mesec intenzivno izvajajo zemeljska dela na obtočnem kanalu in izkopih gradbene jame ter je bilo od skupno 650.000 m3 izkopanih preko 380.000 m3 materiala. Konec meseca maja je predviden pričetek preusmeritve reke Save na novo zgrajeni obtočni kanal, preko katerega bo voda tekla v času gradnje HE Brežice.

Dela izvaja konzorcij RGP d.o.o., CGP. d.o.o. in Kostak d.d., ki z lokalnimi podizvajalci obvladuje celotno organizacijsko shemo gradbišča. Dela tečejo skladno s terminskim planom in v okviru predvidenih sredstev.


HE Brežice je peta hidroelektrarna v verigi šestih HE na spodnji Savi z nazivno močjo 45 MW. Je pretočno akumulacijskega tipa z tremi vertikalnimi agregati z nazivnim pretokom 500 m3/s, s petimi pretočnimi polji in predvideno povprečno letno proizvodnjo 161 GWh. HE Brežice bo v slovenski elektroenergetski sistem prispevala približno 1 % trenutne letne proizvodnje električne energije v Sloveniji, proizvajala pa bo tudi vršno energijo ter nudila možnosti za prodajo sistemskih storitev.

 

Vir: HESS


© 2012 - 2023 Portal Energetika