Novica

Javna obravnava novele Zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje–Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije

⇒ Rudarstvo ⇒ Predpisi SLO

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo predlog Zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje–Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije (ZPZRTH). Zakon določa nove roke za izvedbo aktivnosti, potrebnih za dokončanje postopkov za zapustitev rudnika RTH in proračunska sredstva za financiranje teh aktivnosti za obdobje od 2022 do 2024.

Javna obravnava zakona poteka po skrajšanem postopku do 3. 9. 2021.

Rudnik Trbovlje Hrastnik d.o.o. – v likvidaciji (v nadaljnjem besedilu: RTH) je izvajal sanacijo pridobivalnega prostora Trbovlje-Hrastnik na podlagi Zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje–Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije (Uradni list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo, 43/10, 49/10 – popr., 40/12 – ZUJF, 25/14, 46/14, 82/15 in 84/18; v nadaljnjem besedilu: ZPZRTH). ZPZRTH je bil s koncem leta 2020 formalno konzumiran, v okviru razpoložljivih sredstev pa ni bilo mogoče zaključiti vseh predvidenih zapiralnih del za odpravo posledic izkoriščanja, posledično pa tudi ni bilo mogoče zaključiti upravnih postopkov za popolno in trajno opustitev izvajanja rudarskih del ter likvidirati družbo.

Predlog spremembe in dopolnitev ZPZRTH omogoča, da se postopki, ki jih je za popolno in trajno opustitev rudarskih del zavezano izvesti podjetje RTH, lahko izvedejo do zaključka leta 2022. S podaljšanjem roka se zagotavlja pravočasnost in zakonitost izvedbe postopkov za popolno in trajno opustitev rudarskih del ter postopkov likvidacije. Do konca leta 2023 se nato dokončajo upravni postopki do izdaje odločbe o prenehanju pravic in obveznosti za celoten pridobivalni prostor Trbovlje-Hrastnik ter izvede likvidacija družbe RTH.

Za izvedbo vseh aktivnosti iz Programa postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje – Hrastnik za obdobje 2021 – 2023 (PPZ RTH 21-23) se v letih 2022, 2023 in 2024 zagotavlja skupaj dodatnih 8,9 milijonov EUR proračunskih sredstev za financiranje vseh postopkov za zaprtje rudnika in izpolnitev pogojev za izdajo odločbe o opustitvi pravic in obveznosti.

Zainteresirana javnost lahko morebitne pripombe na predlog zakona v času javne obravnave pošlje na predpisanem obrazcu na e-naslov: gp.mzi@gov.si najkasneje do 3. 9. 2021. Javnost lahko spremlja postopek sprejemanja predpisov tudi preko enotne vstopne točke za sodelovanje javnosti E-demokracija.

Podrobnosti

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika