Novica

Javna obravnava Pravilnika o načinu izračuna nacionalnih in sektorskih ciljev OVE

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Ministrstvo za infrastrukturo je v javno obravnavo posredovalo predlog Pravilnika o načinu izračuna nacionalnih in sektorskih ciljev obnovljivih virov energije. Pravilnik določa način izračuna bruto končne porabe energije iz obnovljivih virov v skladu z Direktivo 2018/2001/EU o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov.

Zainteresirana javnost lahko pripombe na predlog pravilnika pošlje do 25. 11. 2021.

Na podlagi 5. člena Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 121/21) minister, pristojen za energijo, s podzakonskim aktom podrobneje predpiše način izračuna bruto končne porabe energije iz obnovljivih virov, pri čemer upošteva tudi določbe delegiranih aktov Komisije EU, izdanih na podlagi 35. člena Direktive 2018/2001/EU o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov.

Predlog pravilnika določa način izračuna bruto končne porabe energije iz obnovljivih virov v skladu z določbami Direktive 2018/2001/EU.

Pri izračunu doseženega deleža energije iz obnovljivih virov v posameznem letu se skupna bruto končna poraba energije iz obnovljivih virov izračuna kot vsota sektorjev:

  • bruto končne porabe električne energije iz obnovljivih virov,
  • bruto končne porabe energije iz obnovljivih virov v sektorju ogrevanja in hlajenja ter
  • končne porabe energije iz obnovljivih virov v prometnem sektorju.

Pravilnik vsebuje devet členov in dve prilogi. Električna energija, proizvedena v hidroelektrarnah in vetrnih elektrarnah, se upošteva v skladu z normalizacijskimi pravili iz Priloge 1 pravilnika. Količina aerotermalne, geotermalne ali hidrotermalne energije, ujeta s toplotnimi črpalkami, ki se šteje za energijo iz obnovljivih virov, se izračuna v skladu z metodologijo iz Priloge 2 pravilnika.

Zainteresirana javnost lahko morebitne pripombe na predlog pravilnika v času javne obravnave pošlje na predpisanem obrazcu na e-naslov: gp.mzi@gov.si najkasneje do 25. 11. 2021.

Javnost lahko spremlja postopek sprejemanja predpisov tudi preko enotne vstopne točke za sodelovanje javnosti E-demokracija.

Podrobnosti

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika