Novica

Javna obravnava Pravilnika o rudarski tehnični dokumentaciji in rudarskem merjenju

⇒ Rudarstvo ⇒ Predpisi SLO

Ministrstvo za infrastrukturo je na podlagi 101. člena Zakona o rudarstvu (ZRud-1) objavilo predlog pravilnika za javno obravnavo. Pravilnik določa vrsto, vsebino, zaporedje, posamezne sestavne dele in način izdelave rudarske tehnične dokumentacije. Zainteresirana javnost lahko svoje pripombe pošlje do vključno 4. julija 2016.

Rudarska tehnična dokumentacija se glede na namen uporabe po tem pravilniku razvršča na rudarske projekte in drugo rudarsko dokumentacijo.

Predlagani pravilnik nadomešča Pravilnik o načinu izdelave, zaporedju, vsebini in reviziji rudarskih projektov iz leta 2003 ter Pravilnik o rudarskem merjenju, merski dokumentaciji in rudarskih kartah tudi iz leta 2003.

 

Pravilnik določa vrsto, vsebino, zaporedje, posamezne sestavne dele in način izdelave rudarske tehnične dokumentacije.


Pravilnik se uporablja za pripravo rudarske tehnične dokumentacije, in sicer za:

  • rudarske projekte za pridobitev dovoljenja za raziskovanje,
  • rudarske projekte za pridobitev koncesije za izkoriščanje,
  • rudarske projekte za izvedbo in rudarske projekte izvedene sanacije,
  • drugo tehnično dokumentacijo.

Predlagani pravilnik tudi določa način in pogoje za izvajanje rudarskih merjenj, izbiro sistema koordinat ter vodenje merske in druge dokumentacije, ki se uporablja pri izdelavi rudarske tehnične dokumentacije. Določa tudi končne roke za izdelavo rudarskih projektov po dosedanjih predpisih ter roke za izdelavo druge rudarske dokumentacije po dosedanjih predpisih.

Zainteresirana javnost lahko svoje pripombe na objavljen predlog pravilnika pošlje na predpisanem obrazcu do vključno 4. 7. 2016.

 

Podrobnejše informacije


© 2012 - 2021 Portal Energetika