Novica

Javna obravnava Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Ministrstvo za infrastrukturo je na podlagi Energetskega zakona (EZ-1) objavilo predlog pravilnika za javno obravnavo. Pravilnik določa način merjenja toplote ter način delitve in obračuna stroškov za toploto v večstanovanjskih in drugih stavbah z najmanj štirimi posameznimi deli.

Zainteresirana javnost lahko svoje pripombe pošlje do vključno 22. 8. 2016.

V začetku novembra 2015 je stopil v veljavo nov Pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli (Ur. l. RS, št. 82/15), ki je nadomestil pravilnik iz leta 2010. Z uveljavitvijo novega pravilnika so se pojavila tudi vprašanja, dileme in kritike, tako s strani izvajalcev delitve in obračuna stroškov kot tudi lastnikov stanovanj oz. poslovnih prostorov stavb s štirimi ali več deli.

Z namenom ugotovitve dejanskih težav, njihove teže in obsega, je Ministrstvo za infrastrukturo naročilo analizo stanja na področju izvajanja veljavnega pravilnika v kurilni sezoni 2015/2016. Omenjena analiza je nakazala največje težave pri uporabi 18. in 19. člena, ki sta glavni vzrok nerazumevanja in nezadovoljstva pri lastnikih, težave pa se prenašajo tudi na izvajalce delitve in obračuna. Omenjena člena bi lahko delovala tudi destimulativno na učinkovito rabo toplotne energije. Poleg omenjenih dveh členov je bil kot problematičen spoznan še 15. člen, ki naj bi nejasno opredeljeval korekturne faktorje in kdo jih je dolžan določiti.

Obstoječi pravilnik se spreminja v kontekstu reševanja omenjenih težav. Največji poudarek je tako namenjen izboljšani metodologiji določitve porabniških deležev, ki jo določajo spremenjeni 13., 14., 15., 18. in 19. člen, dodatno pa se z namenom večje razumljivosti spreminjajo še nekatere določbe 3. in 4. člena. Spremenjena metodologija določanja porabniških deležev ne omogoča več nepredvidljivih preskokov med dvema načinoma določitve porabniških deležev (po delilnikih ali po površini), ampak se porabniški deleži v primerih ekstremno velikih odstopanj od povprečja (navzdol ali navzgor) prilagajajo predvsem individualno. Lastniki, ki bodo prekomerno varčevali na račun sosedov in morda zaradi pretiranega varčevanja tudi povzročali škodo konstrukciji stavbe, bodo po predlagani metodologiji plačali delež stroškov, ki ustreza minimalni potrebni toploti za ogrevanje njihovega stanovanja. Predlagana metodologija tudi preprečuje, da bi posamezni lastniki plačevali več kot tisti, ki so jim porabniški deleži določeni na osnovi 12. člena.

Zainteresirana javnost lahko morebitne pripombe na predlog pravilnika v času javne obravnave pošlje na predpisanem obrazcu na e-naslov: gp.mzi@gov.si najkasneje do 22. 8 .2016.

 


© 2012 - 2023 Portal Energetika