Novica

Javna obravnava predloga Pravilnika o strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja za upravljanje energetskih naprav

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Ministrstvo za infrastrukturo je na podlagi Energetskega zakona (EZ-1) objavilo predlog pravilnika za javno obravnavo. Pravilnik določa najnižjo strokovno izobrazbo in delovne izkušnje delavcev, ki opravljajo dela in naloge upravljanja energetskih naprav ter program strokovnega usposabljanja in preizkusa znanja, ki ju morajo opraviti ti delavci, da se zagotavlja varnost in zanesljivost obratovanja ter učinkovita raba energije. Zainteresirana javnost lahko svoje pripombe pošlje do vključno 15. 04. 2015.

Pravilnik v bistvu ohranja dosedanji princip, ki se je skozi desetletja izkazal kot ustrezen glede na relativno malo izrednih dogodkov, pa še ti praviloma brez hujših posledic in sicer na področju, ki ga pravilnik ureja.

Vseeno pa je nekaj manjših sprememb. V uvodu je določeno, da je določena najnižja izobrazba, saj so se posamezniki pritoževali zakaj ni določeno, da lahko h preizkusu pristopi tudi nekdo, ki ima višjo izobrazbo od predpisane.

Zaradi napredka stanja tehnike so nekatera dela in naloge združeni, kar posledično pomeni, da je manj del in nalog samostojno reguliranih. Tak primer je vodja priprave vode, upravljavec plinskih naprav in upravljavec kogeneracijskega postrojenja. Ta sicer manjša sprememba posledično pomeni večjo časovno potrebo po oblikovanju stališč znotraj strokovnih združenj in je zato čas namenjen javni obravnavi daljši, kot običajno.

Ostale določbe, ki ureja izvajanje prvih in občasnih preizkusov in izvajanje administrativnih opravil se bistveno ne spreminjajo.

Prehodne določbe določajo, da se usposobljenost po veljavnem pravilniku ohranja tudi po uveljavitvi predlaganega pravilnika. Določeno je, da se usposobljenost ukinjenim delom in nalogam po tem pravilniku prizna usposobljenost za dela in naloge kamor so bile ukinjene dela in naloge prenesene s tem pravilnikom. Določena je kontinuiteta dela tudi v začetnem obdobju uveljavitve tega pravilnika.

Zainteresirana javnost lahko morebitne pripombe na predlog pravilnika v času javne obravnave pošlje na predpisanem obrazcu na e-naslov: gp.mzi@gov.si najkasneje do 15. 04. 2015.

Podrobnejše informacije


© 2012 - 2024 Portal Energetika