Novica

Javna obravnava sprememb Direktive EU o jedrski varnosti

⇒ Energetika ⇒ Politika EU

V ponedeljek, 27.1.2014 je društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije pripravilo strokovni posvet o osnutku Direktive Sveta o spremembi Direktive 2009/71/EURATOM o vzpostavitvi okvira Skupnosti za jedrsko varnost jedrskih objektov, ki je v obravnavi na Svetu EU kot tudi v Evropskem parlamentu.

Dr. Romana Jordan, poslanka V Evropskem parlamentu je predstavila glavne značilnosti sprememb direktive o jedrski varnosti, ki jih je predlagala Evropska komisija glede na rezultate stresnih testov. Predstavila je tudi potek obravnave v Evropskem parlamentu, saj je v njem tudi poročevalka za ta dokument in obenem zadolžena za pripravo stališča.

Igor Grlicarev z Uprave RS za jedrsko varnost je opisal, da predlagane spremembe ne bodo imele bistvenih sprememb na Slovenijo, saj pri nas že izpolnjujemo skorajda vse predlagane zahteve. Poudariti je potrebno, da direktiva še ni zaključena in so možne še spremembe, tako da končna ocena vpliva še ni možna.

Uvodni predstavitvi je sledila razprava, ki je izpostavila morebitne dodatne stroške za obratovalce in tudi državo po uvedbi sprememb direktive, obenem pa so se razpravljalci strinjali, da ima jedrska varnost prednost pred stroški. Zanimalo jih je tudi, kako dobro direktiva obravnava in spodbuja strokovno znanje vseh akterjev od pooblaščenih organizacij in institutov do podizvajalcev obratovalca. Poudarili so pomembnost varnostne kulture in obravnave človeškega faktorja kot tudi nujnost zagotovitve primerljivih in obenem tudi visokih standardov za jedrske objekte v vsej Evropski uniji. Želeli pa so tudi, da bi morda bila direktiva še bolj podrobna in tudi tehnično naravnana in da bi vključila tudi področja jedrskega varovanja in obrambe pred terorizmom.

Vir: URSJV
© 2012 - 2024 Portal Energetika