Novica

Višja samo cena motornega bencina NMB 98

⇒ Energetika ⇒ Cene naftnih derivatov

Po modelskem izračunu, predpisanem v Uredbi o oblikovanju cen naftnih derivatov (Ur. l. RS, št. 71/14), se 9. junija 2015 spremenijo modelske cene vseh naftnih derivatov. Na spremembe modelskih cen so vplivala predvsem gibanja svetovnih cen naftnih derivatov na kotaciji "CIF Med high", ki so osnova za omenjeni izračun po predpisani metodologiji, in gibanje tečaja €/USD.

V obračunskem obdobju (od 25. maja do 5. junija 2015), ki je osnova za izračun novih modelskih cen po 14-dnevnem modelu, so se borzne cene motornih bencinov nekoliko zvišale, borzne cene dizelskega goriva in kurilnega olja ekstra lahkega pa so se nekoliko znižale. Tečaj € nasproti USD je v tem obdobju nekoliko padel, kar je vplivalo na dodatno zvišanje modelskih cen.

Vlada RS je 8. junija 2015 znižala trošarine na motorne bencine, in sicer v takšnem obsegu, da je z znižanjem trošarin v celoti kompenzirala zvišanje modelskih cen pri neosvinčenem motornem bencinu NMB 95, pri neosvinčenem motornem bencinu NMB 98 pa je omilila precejšnje zvišanje maloprodajne cene z dajatvami. Trošarine na dizelsko gorivo in kurilno olje ekstra lahko KOEL Vlada RS ni spremnila, zato se je znižanje modelskih cen v celoti odrazilo na znižanju maloprodajnih cen z dajatvami. Glede na navedeno se 9. junija 2016 maloprodajna cena motornega bencina NMB 95 z dajatvami ne spremeni, cena motornega bencina NMB 98 se zviša za 2,0 centa/liter, cena dizelskega goriva se zniža za 1,0 cent/liter in cena kurilnega olja ekstra lahkega KOEL se zniža za 1,2 centa/liter.

Na podlagi Uredbe o oblikovanju cen naftnih derivatov nove cene naftnih derivatov veljajo od 9. do 22. junija 2015.

Vir: MGRT


© 2012 - 2024 Portal Energetika