Novica

Javna obravnava Uredbe o enkratnem nadomestilu za občino za spodbujanje uvajanja vetrnih proizvodnih naprav

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je na podlagi Zakona o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije (ZUNPEOVE) v javno obravnavo posredovalo predlog uredbe, ki določa enkratno nadomestilo občinam za spodbujanje priključevanja vetrnih proizvodnih naprav.

Zainteresirana javnost lahko pošlje pripombe do 23. 12. 2023.

Skladno z 71. členom Zakona o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije (ZUNPEOVE) lahko vlada za spodbujanje uvajanja vetrnih proizvodnih naprav določi enkratno nadomestilo za občino, v kateri je postavljena nova vetrna proizvodna naprava. Vlada podrobneje predpiše višino in plačevanje enkratnega nadomestila nadomestila z uredbo.

Predlog uredbe določa višino in plačevanje enkratnega nadomestila za občino za spodbujanje uvajanja novih vetrnih proizvodnih naprav ter namene, za katere ga lahko občina porabi. Upravičenec do prejema nadomestila je občina, v kateri je postavljena vetrna proizvodna naprava.

Nadomestilo se plača iz sredstev za izvajanje podpor, s katerimi upravlja center za podpore.

Osnova za nadomestilo je vezana na inštalirano moč vetrne proizvodne naprave in znaša 200.000 EUR na 1 MW inštalirane moči proizvodne naprave. Nadomestila se bodo podeljevala za večje vetrne proizvodne naprave, čigar inštalirana moč je enaka ali večja od 1 MW. Za vetrne proizvodne naprave z inštalirano močjo, ki je manjša od 1 MW, občina ne bo upravičena do nadomestila.

Enkratno nadomestilo se občini izplača po pravnomočnosti gradbenega dovoljenja, vezano na inštalirano moč naprave. Pred izplačilom mora biti proizvodna naprava zgrajena in priključena na elektroenergetsko omrežje.

Občina prejeto nadomestilo porabi za investicije in ukrepe za izboljšanje življenjskih pogojev in kakovosti življenja lokalnega prebivalstva, ki spada v vplivno območje vetrnih proizvodnih naprav.

Zainteresirana javnost lahko morebitne pripombe na predlog odredbe v času javne obravnave pošlje na predpisanem obrazcu za pripombe na e-naslov: gp.mope@gov.si najkasneje do 23. 12. 2023. Javnost lahko spremlja postopek sprejemanja predpisov tudi preko enotne vstopne točke za sodelovanje javnosti E-demokracija.

Podrobnosti

Vir: MOPE


© 2012 - 2023 Portal Energetika