Novica

Javna obravnava Uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o označevanju pnevmatik glede na izkoristek goriva in druge parametre

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Ministrstvo za infrastrukturo je za namene izvajanja 15. člena Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Ur. l. RS št. 17/11) objavilo predlog uredbe za javno obravnavo. Sprejem uredbe je nujen zaradi spremembe evropske zakonodaje na področju označevanja pnevmatik.

Zainteresirana javnost lahko pripombe na predlog uredbe pošlje do vključno 1. 5. 2021.

Dne 25. 5. 2020 je bila na evropski ravni sprejeta Uredba (EU) 2020/740 o označevanju pnevmatik glede na izkoristek goriva in druge parametre, spremembi Uredbe (EU) 2017/1369 ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1222/2009 (v nadaljnjem besedilu: Uredba 2020/740/EU). Izvajanje Uredbe (ES) št. 1222/2009 o označevanju pnevmatik glede na izkoristek goriva in druge bistvene parametre (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1222/2009/ES) je bilo na nacionalni ravni izvedeno s sprejetjem Uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o označevanju pnevmatik glede na izkoristek goriva in druge parametre (Ur. list RS, št. 22/2013).

Namen sistema označevanja pnevmatik je zmanjšati emisije toplogrednih plinov in obremenitev s hrupom ter izboljšati varnost v cestnem prometu. Pnevmatike so odgovorne za 20–30 % porabe goriva vozila. Zmanjšanje kotalnega upora pnevmatik zaradi manjše porabe goriva prispeva k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov in povečanju prihrankov za voznike.

Uredba 2020/740/EU razveljavlja Uredbo 1222/2009/ES o označevanju pnevmatik ter uvaja dodatne obveznosti za dobavitelje pnevmatik, distributerje pnevmatike, ponudnike internetnih storitev in nacionalne organe. Namen Uredbe 2020/740/EU je potrošnikom zagotoviti več informacij pri izbiri novih pnevmatik za njihova vozila. Uredba 2020/740/EU spodbuja trajnejše in varnejše pnevmatike z visokim izkoristkom goriva in nizkimi stopnjami hrupa ter se uporablja za pnevmatike za osebne avtomobile, avtobuse, lahka in težka tovorna vozila ter lahke in težke priklopnike ter obnovljene pnevmatike (ko bo na voljo primerna preizkusna metoda).

Ker nova EU uredba zahteva od nacionalnih organov vzpostavitev sistema nadzora in kaznovanja je bilo potrebno ta sistem vzpostaviti v okviru nove nacionalne uredbe, ki bo nadomestila do sedaj veljavno nacionalno Uredbo (EU) o označevanju pnevmatik glede na izkoristek goriva in druge parametre.

Zainteresirana javnost lahko morebitne pripombe na predlog uredbe v času javne obravnave pošlje na predpisanem obrazcu za pripombe na e-naslov: gp.mzi@gov.si najkasneje do 1. 5. 2021. Javnost lahko spremlja postopek sprejemanja predpisov tudi preko enotne vstopne točke za sodelovanje javnosti E-demokracija.

Podrobnosti

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika