Novica

Javna obravnava Uredbe o pravilih za pripravo napovedi položaja proizvodnih naprav na OVE in SPTE z visokim izkoristkom na trgu z električno energijo

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo predlog uredbe javno obravnavo. Uredba določa pravila za pripravo napovedi položaja proizvodnih naprav na obnovljive vire energije (OVE) in proizvodnih naprav s soproizvodnjo toplote in električne energije (SPTE) z visokim izkoristkom na trgu z električno energijo v državi.

Zainteresirana javnost lahko pripombe na predlog uredbe pošlje do 22. 2. 2019.

Na podlagi šestnajstega odstavka 372. člena Energetskega zakona (Ur. l. RS, št. 17/14 in 81/15) mora Agencija za energijo vsako leto do 31. oktobra pripraviti napoved položaja proizvodnih naprav na obnovljive vire energije (OVE) in s soproizvodnjo toplote in električne energije (SPTE) z visokim izkoristkom na trgu z električno energijo. Napoved se uporabi za določitev cene električne energije za proizvodno električne energije iz obnovljivih virov energije in služi kot podlaga za določanje potrebne višine obratovalnih podpor.

Z uveljavitvijo novega Energetskega zakona (EZ-1) je "Uredba o pravilih za pripravo napovedi položaja proizvodnih naprav na obnovljive vire energije in s soproizvodnjo z visokim izkoristkom na trgu z električno energijo" prenehala veljati, uporablja pa se do uveljavitve novih podzakonskih predpisov, izdanih na podlagi Energetskega zakona.

Na osnovi Odločbe Evropske komisije je bila v drugi točki 3. člena predloga uredbe dodana obveznost Agencije za energijo o preverjanju  obratovalnih stroškov proizvodnih naprav OVE na letno biomaso. V  Prilogi I se je spremenila metodologija za določanje referenčne cene električne energije; namesto borznega indeksa EEX je v predlogu uredbe uporabljen borzni indeks HUDEX, za določanje referenčne cene substrata koruzne silaže pa je spremenila osnova za strošek pridelave koruze. Zaradi opuščanja subvencij se je opustilo določanje referenčne cene premoga.  

Predlagana metodologija je oblikovana na podlagi analize preteklega in trenutnega stanja tržišča in izboljšuje točnost določanja referenčnih cen predmetnih energentov.

Zainteresirana javnost lahko morebitne pripombe na predlog pravilnika v času javne obravnave pošlje na predpisanem obrazcu na e-naslov: gp.mzi@gov.si najkasneje do 22. 2. 2019.

Javnost lahko spremlja postopek sprejemanja predpisov tudi preko enotne vstopne točke za sodelovanje javnosti E-demokracija.

Podrobnosti

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika