Novica

Javna obravnava Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o rudarstvu (ZRud-1)

⇒ Rudarstvo ⇒ Predpisi SLO

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo predlog novele zakona za javno obravnavo. Razlogi za novelo ZRud-1 so odprava pomanjkljivosti veljavnega zakona glede pravnega položaja imetnikov obstoječih rudarskih pravic za izkoriščanje mineralnih surovin in izboljšanje sistemske ureditve za učinkovitejše upravljanje z mineralnimi surovinami.

Zainteresirana javnost lahko pripombe na predlog zakona pošlje do vključno 19. 9. 2019.

Ključni razlog za spremembe in dopolnitve Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o rudarstvu (ZRud-1) je podaljšanje obstoječih rudarskih pravic. V letih 2021 in 2022 se bodo iztekle rudarske pravice za izkoriščanje mineralnih surovin 130 koncesionarjem, ki so bile pridobljene v letih 2001 in 2002.

Bistveni cilji predlagane novele zakona so:

 • omogočiti podaljšanje obstoječih rudarskih pravic za izkoriščanje,
 • zagotoviti podlage za enovito in učinkovito upravljanje z mineralnimi surovinami,
 • zagotoviti upravljanje mineralnih surovin ob spoštovanju načela zakonitosti delovanja izvršilno-upravne veje oblasti,
 • urediti pogoje za pridobitev rudarske pravice za izkoriščanje in njenega podaljšanja ob upoštevanju (ustavnega) načela sorazmernosti.

V predlogu zakona so predvidene še naslednje poglavitne rešitve:

 • jasna opredelitev pojma »rudniški prostor« in »sanacija«,
 • jasna opredelitev vsebine upravljanja z mineralnimi surovinami, ki poleg urejanja, načrtovanja in nadziranja iskanja, raziskovanja in izkoriščanja mineralnih surovin zajema tudi dovoljevanje raziskovanja in izkoriščanja mineralnih surovin,
 • opredelitev Državne rudarske strategije kot temeljnega programskega in ne pravnega akta,
 • opredelitev vloge Geološkega zavoda pri pripravi splošnih in konkretnih smernic v postopkih občinskega in državnega prostorskega načrtovanja,
 • določa koncesnine za zavezanca sanacije nelegalnega kopa,
 • bolj jasna ureditev nekaterih vprašanj v zvezi z ugasnitvijo rudarske pravice,
 • bolj jasna ureditev pridobivanja mineralnih surovin ob izvajanju gradbenih del pri izvedbi državnih projektov,
 • bolj jasno ureja predčasne popolne in trajne opustitve izvajanja rudarskih del.

Zainteresirana javnost lahko morebitne pripombe na predlog zakona v času javne obravnave pošlje na predpisanem obrazcu na e-naslov: gp.mzi@gov.si najkasneje do 19. 9. 2019.

Javnost lahko spremlja postopek sprejemanja predpisov tudi preko enotne vstopne točke za sodelovanje javnosti  E-demokracija.

Podrobnosti

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika