Novica

Javna obravnava Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o rudarstvu (ZRud-1)

⇒ Rudarstvo ⇒ Predpisi SLO

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo predlog novele zakona za javno obravnavo. Predlagana novela prepoveduje obsežno hidravlično lomljenje, odpravlja nekatere sistemske pomanjkljivosti veljavnega zakona, izboljšuje sistemske ureditve za učinkovitejše upravljanje z mineralnimi surovinami preko poenostavitev in skrajšanja nekaterih postopkov, do sedaj nejasno urejene postopke iz področja opravljanja reguliranih poklicev v rudarstvu in inšpekcijskega nadzora pa bolje regulira.

Zainteresirana javnost lahko pripombe na predlog zakona pošlje do vključno 22. 1. 2021.

V predlogu novele zakone so upoštevane pripombe na različico predloga, ki je bila v javni obravnavi od julija do septembra 2019.

Temeljna načela predlaganega zakona so:

 • prepoved obsežnega hidravličnega lomljenja;
 • enovito in učinkovito upravljanje z mineralnimi surovinami;
 • sorazmerno poseganje v lastninsko pravico in pravico občin do določanja namenske rabe prostora;
 • v največji možni meri zagotoviti, da se izkoriščanje mineralnih surovin ne bo izvajalo brez poprej pridobljene rudarske pravice in koncesije;
 • poenotenje razumevanja pojmov, ki se nanašajo na sanacijo pridobivalnega prostora;
 • učinkovito izvajanje postopkov opustitve izkoriščanja.

V predlogu zakona so predvidene naslednje poglavitne rešitve:

 • ureditev do sedaj ne urejenih ali premalo urejenih področij, poenostavitev in skrajšanje nekaterih postopkov, dodajanje novih pojmov ter popravek napak, ki jih je vsebovala prvotna različica zakona;
 • ročno vodena rudarski kataster in rudarski register se nadomeščata s sodobno elektronsko Zbirko rudarskih podatkov;
 • črtanje določila o ustanovitvi Rudarskega sklada, ki nikoli ni bil ustanovljen;
 • pristojnosti nosilca urejanja prostora za področje rudarstva se prenašajo na Geološki zavod Slovenije;
 • v Sloveniji se prepoveduje obsežno hidravlično lomljenje, pod strogimi pogoji (ki so bistveno zahtevnejši od priporočil Evropske komisije) pa se dopušča lomljenje manjšega obsega, ki je lahko koristno na različnih področjih;
 • v posebnih primerih se omogoča podaljšanje rudarskih pravic kljub neskladnosti s prostorskimi akti. V primerih, ko gre za velike površine pridobivanih prostorov, na katerih se izkoriščajo mineralne surovine za predelovalno industrijo, industrijo gradbenih materialov in proizvodov ali geoenergetskih surovin, se omogoča podaljšanje rudarske pravice tudi, če nosilec rudarske pravice nima pridobljene pravice izvajati rudarska dela na vseh zemljiščih znotraj pridobivalnega prostora;
 • definiranje pojmov s področja sanacije pridobivalnega prostora, ki so se do sedaj v praksi sicer uporabljali, zakon pa njihovega pomena ni definiral, zato je prihajalo do neenakega razumevanja;
 • natančnejše urejanje pogojev za opravljanje reguliranih storitev v rudarstvu, uvedba nove storitve "vodenje tehnične službe", ki jo je prvotni zakon pomotoma izpustil;
 • zaostrovanje zahteve glede pridobivanja mineralne surovine ob izvajanju gradbenih del in agromelioraciji ter v primeru sanacije nelegalnega kopa.

Zainteresirana javnost lahko morebitne pripombe na predlog zakona v času javne obravnave pošlje na predpisanem obrazcu na e-naslov: gp.mzi@gov.si najkasneje do 22. 1. 2021. Javnost lahko spremlja postopek sprejemanja predpisov tudi preko enotne vstopne točke za sodelovanje javnosti E-demokracija.

Podrobnosti

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika