Novica

Javna razgrnitev DPN za prenosni plinovod R297B Šenčur-Cerklje na Gorenjskem

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Ministrstvo za gospodarstvo kot pobudnik državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod R297B Šenčur-Cerklje na Gorenjskem skupaj s koordinatorjem prostorskega načrta Ministrstvom za okolje in prostor javno razgrinja osnutek državnega prostorskega načrta, ki ga je pod številko projekta 650/10 septembra 2011 izdelal Razvojni center PLANIRANJE, d. o. o., Celje.


© 2012 - 2021 Portal Energetika