Novica

Javna razgrnitev državnega prostorskega načrta za daljnovod 2 x 110 kV Kočevje - Črnomelj

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Javna razgrnitev državnega prostorskega načrta za DV 2 x 110 kV Kočevje - Črnomelj bo potekala od 7. aprila do 7. maja 2014.

Javna razgrnitev študije variant s predlogom najustreznejše variante in okoljskega poročila bo potekala od 7. aprila do 7. maja 2014 na Ministrstvu za infrastrukturo in prostor, Direktoratu za prostor, v prostorih Občine Kočevje, Ljubljanska cesta 26, Kočevje in v prostorih Občine Črnomelj, Trg svobode 3, Črnomelj.


Javni razpravi bosta potekali:

  • 14. aprila 2014, z začetkom ob 17.00 uri v prostorih turističnega centra Jezero, Trdnjava 3, Kočevje in
  • 16. aprila 2014, z začetkom ob 17.00 uri v sejni sobi Občine Črnomelj, Trg svobode 3, Črnomelj.

Z načrtovanim daljnovodom bo mogoče zadostiti predvidenemu porastu porabe električne energije ter povečati zanesljivost obratovanja elektroenergetskega sistema v Beli Krajini in na Kočevskem, posredno pa tudi na širšem območju Dolenjske. S tem bo distribucijsko omrežje omogočalo priključevanje novih odjemalcev oziroma uporabnikov na omrežje, obstoječim uporabnikom pa bo omogočen njihov nadaljni gospodarski razvoj.


© 2012 - 2024 Portal Energetika