Novica

Javna razgrnitev in javna obravnava osnutka državnega prostorskega načrta za prestavitev obstoječega prenosnega plinovoda R 26 Krašnja Kresnice na območju Dešna

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Ministrstvo za gospodarstvo kot pobudnik državnega prostorskega načrta za prestavitev obstoječega prenosnega plinovoda R 26 Krašnja Kresnice na območju Dešna (v nadaljevanju: osnutek državnega prostorskega načrta) skupaj s koordinatorjem prostorskega načrta Ministrstvom za okolje in prostor javno razgrinja osnutek državnega prostorskega načrta, ki ga je pod št. proj. 10752 julija 2011 izdelal Projekt, d. d., Nova Gorica.

Gradivo bo javno razgrnjeno od 7. julija do 25. avgusta 2011 na Ministrstvu za okolje in prostor, na Ministrstvu za gospodarstvo in v prostorih Občin Moravče in Litija.


Pripombe in predlogi se do 25. avgusta 2011 lahko dajo pisno na mestih javne razgrnitve, ali pa se pošljejo na naslov Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 48, Ljubljana (oz. na e-naslov: gp.mopping@govpong.si) ali na naslov Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana (oz. na e-naslov: gp.mgping@govpong.si).


Javna obravnava s pričetkom ob 20.00 bo 13. julija 2011 v prostorih KZ Zalog Velika vas, Hrib nad Ribčami 7.


Osnutek državnega prostorskega načrta, povzetka za javnost ter ostale strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve osnutka državnega prostorskega načrta, so objavljeni na spletnih straneh MOP. 

 

Več informacij


Javno naznanilo o razgrnitvi in obravnavi


© 2012 - 2020 Portal Energetika