Novica

Javna razgrnitev osnutka DPN in okoljskega poročila za območje HE Mokrice

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Javna razgrnitev bo potekala do vključno 29. oktobra 2012 na Ministrstvu za infrastrukturo in prostor in v prostorih občine Brežice. Javna obravnava bo 17. oktobra 2012 v Brežicah. Zainteresirana javnost lahko posreduje pripombe in predloge do 29. oktobra 2012.

HE Mokrice

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je naznanilo javno razgrnitev osnutka državnega prostorskega načrta (DPN) za območje HE Mokrice, povzetka za javnost, okoljskega poročila z dodatkom za zavarovana območja in strokovnih podlag, na katerih temeljijo rešitve osnutka DPN.

Gradivo bo do vključno 29. oktobra 2012 javno razgrenjeno:

  • na Ministrstvu za infrastrukturo in prostor, Direktoratu za prostor, Langusova 4, Ljubljana in
  • v prostorih občine Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice.

Delno gradivo s povzetkom za javnost bo dodatno na razpolago v prostorih krajevnih skupnosti Dobova, Jesenice, Čatež ob Savi, Krška vas in Mrzlava vas.

 

 


V okviru javne razgrnitve bo 17. oktobra 2012 organizirana tudi javna obravnava osnutka DPN in okoljskega poročila. Pričetek ob 16.00 uri v dvorani Mladinskega centra Brežice, Gubčeva 10a, 8250 Brežice.

V okviru javne razgrnitve ima zainteresirana javnost možnost podati pisne pripombe in predloge na osnutek DPN in okoljskega poročila na obrazcih za pripombe, ki so na voljo na mestih javne razgrnitve in spletnih straneh ministrtva. Pripombe se lahko do 29.10.2012 pošljejo po pošti na naslov Ministrstva za infrastrukturo in prostor, Langusova 4, Ljubljana ali na elektronski naslov gp.mzip@gov.si.

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor bo v roku 60 dni preučilo pripombe in predloge javnosti in do njih zavzelo stališče. Vse podane pripombe bodo javno objavljene na spletni strani ministrstva ter posredovane občini Brežice.

Podrobnejše informacije


© 2012 - 2022 Portal Energetika