Novica

Javna razgrnitev osnutka DPN za prenosni plinovod R51A Jarše–Sneberje in okoljskega poročila

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Javna razgrnitev osnutka državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod R51A Jarše–Sneberje in okoljskega poročila.

Načrtovani prenosni plinovod R51A Jarše – Sneberje bo povečal razpoložljivo zmogljivost in odpravil ozko grlo na prenosnem plinovodnem omrežju ter imel pozitiven vpliv na omrežje na celotnem območju Mestne občine Ljubljana. Prenosni plinovod R51A Jarše – Sneberje bo potekal od predvidene razdelilne merilne regulatorske postaje Jarše, do predvidenega priključka na obstoječem prenosnem plinovodu L 10000. Dolžina načrtovanega prenosnega plinovoda znaša približno 3 km.

Sestavni del prenosnega plinovoda in s tem vsebine državnega prostorskega načrta so tudi vsi potrebni pripadajoči funkcionalni objekti ter povezave z obstoječim oziroma predvidenim prenosnim plinovodnim sistemom v razdelilno merilni regulatorski postaji Jarše, kakor tudi vsi pripadajoči sistemi in naprave katodne zaščite, kabelske kanalizacije za potrebe nadzora plinovoda in postaj.

Javna razgrnitev in seznanitev je objavljena na spletnih straneh Ministrstva za infrastrukturo in prostor.
 
Javna razgrnitev osnutka državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod R51A Jarše–Sneberje in okoljskega poročila bo od 22. aprila do 23. maja 2014:

  • na Ministrstvu za infrastrukturo in prostor, Direktoratu za prostor, Langusova ulica 4, Ljubljana,
  • v prostorih Mestne občine Ljubljana, Oddelku za urejanje prostora, Poljanska cesta 28, Ljubljana,
  • v prostorih Četrtne skupnosti Jarše, Kvedrova 32, Ljubljana in
  • v prostorih Četrtne skupnosti Bežigrad, Vojkova 1, Ljubljana.

Javna obravnava bo 24. 4. 2014 s pričetkom ob 17.00 v prostorih Osnovne šole Jože Moškrič, Jarška 34, Ljubljana
 
Povezane vsebine:


© 2012 - 2022 Portal Energetika