Novica

Javna razgrnitev osnutka DPN za prenosni plinovod R52 Kleče – Toplarna Šiška in okoljskega poročila

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor naznanja javno razgrnitev osnutka državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod R52 Kleče - Toplarna Šiška, povzetka za javnost in ostalih strokovnih podlag, na katerih temeljijo rešitve osnutka državnega prostorskega načrta.

Prenosni plinovod R52 Kleče – Toplarna Šiška bo omogočil delovanje novega kogeneracijskega vira ter dolgoročno, varno in zanesljivo napajanje distribucijskega plinovodnega omrežja mesta Ljubljane.

Gradivo bo od 28. julija 2014 do 12. septembra 2014 javno razgrnjeno:

  • na Ministrstvu za infrastrukturo in prostor, Direktoratu za prostor, Langusova ulica 4, Ljubljana,
  • v prostorih Mestne občine Ljubljana, Oddelku za urejanje prostora, Poljanska cesta 28, Ljubljana,
  • v prostorih Četrtne skupnosti Šentvid, Prušnikova 106, Ljubljana,
  • v prostorih Četrtne skupnosti Posavje, Bratovševa ploščad 30, Ljubljana,
  • v prostorih Četrtne skupnosti Dravlje, Draveljska 44, Ljubljana,
  • v prostorih Četrtne skupnosti Šiška, Kebetova 1, Ljubljana.

Gradivo bo v tem času javno razgrnjeno tudi v digitalni obliki na spletnih straneh Ministrstva za infrastrukturo in prostor.

 

Javna obravnava bo 8. septembra 2014 s pričetkom ob 18.00 v prostorih Četrtne skupnosti Šiška, Kebetova 1, Ljubljana.

 


Prenosni plinovod R52 Kleče – Toplarna Šiška poteka od obstoječe regulacijske postaje Kleče, vzporedno s traso obstoječega visokotlačnega prenosnega plinovoda M3A in načrtovanega prenosnega plinovoda M3/1 Vodice-Kalce ter vzporedno s traso obstoječega plinovoda L20000 MRP Ljubljana – MRP Verovškova in se zaključi v načrtovani merilno regulacijski postaji TOŠ.

 

Vir: MZIP


© 2012 - 2024 Portal Energetika