Novica

Javna razgrnitev osnutka DPN za rekonstrukcijo prenosnih plinovodov

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Javna razgrnitev osnutka državnega prostorskega načrta za rekonstrukcijo prenosnih plinovodov M3, M3B, R31, R32 in R34 ter vloge za pridobitev okoljevarstvenega soglasja, poročila o vplivih na okolje in osnutka odločitve o okoljevarstvenem soglasju.

Rekonstrukcija obstoječih prenosnih plinovodov od Ajdovščine do slovensko – italijanske meje.

Rekonstrukcija prenosnih plinovodov M3, M3B, R31A, R32 in R34 je potrebna zaradi zagotavljanja nemotene oskrbe široke potrošnje na območju Slovenije in omogočanja dvosmerne povezave italijanskega prenosnega omrežja z avstrijskim in hrvaškim omrežjem preko ozemlja Slovenije.

 

Z državnim prostorskim načrtom se načrtuje rekonstrukcija obstoječih prenosnih plinovodov M3, M3B, R31A, R32 in R34, ki potekajo od KP Ajdovščina do MMRP Šempeter – Nova Gorica in naprej do slovensko – italijanske meje pri naselju Miren, v skupni dolžini približno 31,4 km.


Predmet rekonstrukcije je plinovodna cev, enakega premera kot obstoječa, v kateri se najvišji delovni tlak dvigne na načrtovani tlak do vključno 100 bar. Obstoječi prenosni plinovodi M3, M3B, R31A, R32 in R34 ne zadostujejo dvigu tlaka do 100 bar, zato se opustijo.


Javna razgrnitev osnutka državnega prostorskega načrta bo potekala od 1. septembra do 30. septembra 2014 na Ministrstvu za infrastrukturo in prostor, Direktoratu za prostor, Langusova ulica 4, Ljubljana, v prostorih Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6A, Ajdovščina, v prostorih Mestne občine Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica, v prostorih Občine Renče-Vogrsko, Bukovica 43, Volčja Draga, v prostorih Občine Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3A, Šempeter pri Gorici, v prostorih Občine Miren-Kostanjevica, Miren 137, Miren.

 

Javne obravnave bodo potekale:

  • 2. septembra 2014 s pričetkom ob 16.30 v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6A, Ajdovščina,
  • 4. septembra 2014 s pričetkom ob 17.00 v dvorani v 1. nadstropju dvorca Coronini, Trg Ivana Roba 3A, Šempeter pri Gorici,
  • 9. septembra 2014 s pričetkom ob 17.00 v avli Občine Renče-Vogrsko, Bukovica 43, Volčja Draga,
  • 11. septembra 2014 s pričetkom ob 17.00 v zeleni dvorani Mestne hiše, Trg E. Kardelja 1, Nova Gorica.

Povezane vsebine:

Vir: MZIP


© 2012 - 2024 Portal Energetika