Novica

Javna razgrnitev študije variant in okoljskega poročila v postopku priprave državnega prostorskega načrta za RTP Ravne s priključnim 220 kV daljnovodom

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Javna razgrnitev bo potekala od 29. 5. do 29. 6. 2018 na Ministrstvu za okolje in prostor in v prostorih občin Prevalje in Ravne. Javna obravnava bo 7. 6. 2018 v Prevaljah in Ravnah na Koroškem. Zainteresirana javnost lahko posreduje pripombe in predloge na razgrnjeno gradivo do 29. 6. 2018.

Območje prostorskih ureditev se nahaja na območju občin Ravne na Koroškem in Prevalje.

Ministrstvo za okolje in prostor in Ministrstvo za infrastrukturo obveščata javnost o javni razgrnitvi študije variant in okoljskega poročila v postopku priprave državnega prostorskega načrta za RTP Ravne s priključnim 220 kV daljnovodom.

Javna razgrnitev bo potekala od 29. maja 2018 do 29. junija 2018:

  • na Ministrstvu za okolje in prostor, Direktoratu za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska 21, Ljubljana,
  • na spletnih straneh Ministrstva za okolje in prostor na povezavi

Gradiva bodo javno razgrnjena v občinah:

  • Občina Prevalje, Trg 2a, 2391 Prevalje;
  • Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem.

Javni obravnavi bosta potekali v četrtek 7. junija 2018 z začetkom ob:

  • 16:00 uri v Mali dvorani Družbenega doma, Trg 2a, Prevalje;
  • 18:30 uri v sejni sobi Občine Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem.

Javnost ima v času javne razgrnitve, do 29. junija 2018, možnost dajati pripombe in predloge na razgrnjeno gradivo, in sicer:

  • pisno na mestih javne razgrnitve (na obrazcu za pripombe),
  • po pošti na naslov: Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, Ljubljana, s pripisom »DPN Ravne«,
  • elektronsko na naslov: gp.mop@gov.si, s pripisom »DPN Ravne«.

Obrazec za pripombe je na voljo na mestih javne razgrnitve in na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor.

Vir: MOP, MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika