Novica

Javna razgrnitev študije variant - utemeljitev rešitve s predlogom najustrežnejše rešitve za prenosni plinovod R15/1 Pince - Lendava

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Ministrstvo za okolje in prostor in Ministrstvo za infrastrukturo obveščata javnost o javni razgrnitvi študije variant - utemeljitev rešitve s predlogom najustreznejše rešitve za prenosni plinovod R15/1 Pince - Lendava ter okoljskega poročila

Končni rok za oddajo vlog je 19. 9. 2016 do 12:00.

 Javno se razgrinjajo:

  • študija variant - utemeljitev rešitve s predlogom najustreznejše rešitve za prenosni plinovod R15/1 Pince - Lendava ki ga je pod številko naloge 14072 marca 2015 izdelal ZUM d.o.o.,
  • povzetek za javnost;
  • okoljsko poročilo za prenosni plinovod R15/1 Pince - Lendava, ki ga je pod številko projekta P4R15PL-B114/185 marca 2016 izdelal IBE d.d.,
  • ostale strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve.

Gradivo bo od 22. avgusta do 22. septembra 2016 javno razgrnjeno:

  • na Ministrstvu za okolje in prostor, Direktoratu za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 21, Ljubljana,
  • v prostorih Občine Lendava, Glavna ulica 20, Lendava.

Gradivo bo v istem obdobju razgrnjeno tudi v digitalni obliki na spletnih straneh Ministrstva za okolje in prostor in Ministrstva za infrastrukturo.

 

Javna obravnava bo potekala 6. septembra 2016 s pričetkom ob 16:00 v veliki sejni sobi Občine Lendava, Glavna ulica 20, Lendava.

V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na utemeljitev rešitve in okoljsko poročilo. Pripombe in predlogi se do 22. septembra 2016 lahko oddajo:

  • pisno na mestih javne razgrnitve,
  • po pošti na naslov Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, Ljubljana,
  • elektronski pošti na elektronski naslov gp.mopping@govpong.si, pri čemer se v rubriki "zadeva" navedejo ključne besede "DPN Pince - Lendava".

Obrazec za pripombe je na voljo na mestih javne razgrnitve in na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor.

Ministrstvo za okolje in prostor in Ministrstvo za infrastrukturo bosta v roku 60 dni preučila pripombe in predloge javnosti in do njih zavzela stališče. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor jih bo objavilo na svoji spletni strani in jih posredovalo Občini Lendava.


Dokumentacija:

 

Vir: MOP, MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika