Novica

Javna razgrnitev v postopku priprave državnega prostorskega načrta za daljnovod 2 x 110 kV Kamnik - Visoko

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Direktorat za prostor, graditev in stanovanja pri Ministrstvu za okolje in prostor, Direktorat za energijo pri Ministrstvu za Infrastrukturo in Agencija Republike Slovenije za okolje obveščajo javnost o javni razgrnitvi v postopku priprave državnega prostorskega načrta za daljnovod 2 x 110 kV Kamnik - Visoko.

Javno se razgrinjajo:

 • osnutek državnega prostorskega načrta za daljnovod 2 x 110 kV Kamnik - Visoko (LUZ d. d. Ljubljana, št. proj. 7669, oktober 2015),
 • povzetek za javnost,
 • vloga za pridobitev okoljevarstvenega soglasja (Elektro Ljubljana, d. d. z dne 19. 6. 2015, dopolnitev 7. 10. 2015),
 • poročilo o vplivih na okolje (Eranthis d. o. o., PVO 6/15, junij 2015, dopolnitve oktober 2015),
 • osnutek odločitve o okoljevarstvenem soglasju (št. 35402-22/2015-X, 17. 11. 2015),
 • strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve osnutka državnega prostorskega načrta.

Javna razgrnitev bo potekala od 21. decembra 2015 do 24. januarja 2016 v prostorih:

 • Ministrstva za okolje in prostor, Direktorata za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska 21, Ljubljana,
 • v prostorih Občine Mengeš, Slovenska cesta 30, Mengeš,
 • v prostorih Občine Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, Cerklje na Gorenjskem,
 • v prostorih Občine Šenčur, Kranjska cesta, Šenčur,
 • v prostorih Občine Komenda, Zajčeva 23, Komenda,
 • ter na spletnih straneh Ministrstva za okolje in prostor in Agencije RS za okolje.

Javne obravnave bodo potekale:

 • 7. januarja 2016 ob 17.00 v prostorih Občine Mengeš, I. nadstropje, Slovenska cesta 30, Mengeš,
 • 7. januarja 2016 ob 19.00 v sejni dvorani občine Komenda, Glavarjeva 104, Komenda,
 • 12. januarja 2016 ob 15.30 v sejni sobi Občine Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, Cerklje na Gorenjskem,
 • 13. januarja 2016  ob 15.30 v sejni sobi občine Šenčur, Kranjska cesta 11 4208 Šenčur.

Javnost ima v času javne razgrnitve od 21. decembra 2015 do 24. januarja 2016 pravico dajati pripombe in predloge na razgrnjeno gradivo, in sicer:

 • pisno na mestih javne razgrnitve (na obrazcu za pripombe, ki je na voljo na mestih javne razgrnitve in na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor),
 • po pošti na naslov Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 47, Ljubljana,
 • na elektronski naslov gp.mop@gov.si, s pripisom "DPN za daljnovod 2 x 110 kV Kamnik - Visoko".

Pripombe, ki se nanašajo na gradivo v zvezi s postopkom presoje vplivov na okolje, se lahko v pisni obliki posredujejo tudi na naslov Agencije RS za okolje,Vojkova 1b, 1102 Ljubljana na e-naslov: gp.arso@gov.si.

Direktorat za prostor, graditev in stanovanja pri Ministrstvu za okolje in prostor, Direktorat za energijo pri Ministrstvu za infrastrukturo in Agencija RS za okolje bodo v roku 60 dni po zaključku javne obravnave preučili pripombe in predloge javnosti in do njih zavzeli stališče. Ministrstvo za okolje in prostor jih bo objavilo na svoji spletni strani in jih posredovalo občinam.

Dodatne informacije


© 2012 - 2021 Portal Energetika