Novica

Javna razgrnitev v postopku priprave državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod M9 Lendava-Kidričevo

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Direktorat za prostor pri Ministrstvu za okolje in prostor, Direktorat za energijo pri Ministrstvu za Infrastrukturo in Agencija Republike Slovenije za okolje obveščajo javnost o javni razgrnitvi v postopku priprave državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod M9 Lendava - Kidričevo.

Načrtovani plinovod M9 poteka od mejne merilno regulacijske postaje Pince do kompresorske postaje Kidričevo, v dolžini približno 73 km.

Javno se razgrinjajo:

 • osnutek državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod M9 Lendava-Kidričevo (ZUM d. o. o., št. proj. 13029, avg. 2014),
 • povzetek za javnost,
 • vloga za pridobitev okoljevarstvenega soglasja (Plinovodi d. o. o., po pooblastilu E-NET Okolje d. o. o., z dne 31. 7. 2014),
 • Poročilo o vplivih na okolje (E-NET Okolje d. o. o., št. proj. 100313-mz, 24. 9. 2014,dop. 15. 10. 2014),
 • osnutek odločitve o okoljevarstvenem soglasju (št. 35402-21/2014, okt. 2014),
 • strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve osnutka državnega prostorskega načrta.

Javne obravnave bodo potekale:

 • 25. 11. 2014 s pričetkom ob 15.00 v Domu krajanov Velika Polana, Velika Polana 111, 9225 Velika Polana,
 • 25.  11. 2014 s  pričetkom  ob 18.00 v sejni sobi Občine Lendava, Glavna ulica 20, 9220 Lendava,
 • 27. 11. 2014 s pričetkom ob 15.00 v Kulturni dvorani Občine Črenšovci, Ulica Prekmurske čete 23, 9232 Črenšovci (za Občino Črenšovci in Občino Razkrižje),
 • 27. 11. 2014 s pričetkom ob 18.00 v sejni sobi Občine Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer,
 • 2. 12. 2014 s pričetkom ob 15. 00 v Kulturni dvorani Sveti Tomaž, Sveti Tomaž 44, 2258 Sveti Tomaž,
 • 2. 12. 2014 s pričetkom ob 18.00 v sejni sobi Občine Dornava, Dornava 135a, 2252 Dornava (za Občino Juršinci in Občino Dornava),
 • 4. 12. 2014 s pričetkom ob 17.00 v sejni sobi Mestne občine Ptuj, Mestni trg1, 2250 Ptuj,
 • 9. 12. 2014 s pričetkom ob 17.00 v Osnovni šoli Borisa Kidriča, Kajuhova ulica 1O, 2325 Kidričevo (za Občino Videm in Občino Kidričevo) in
 • 11. 12. 2014 s pričetkom o 17.00 v sejni sobi Občine Hajdina, Zg. Hajdina 44a, 2288 Hajdina.

Javnost ima v času javne razgrnitve, do 24. decembra 2014, pravico dajati pripombe in predloge na razgrnjeno gradivo, in sicer:

 • pisno na mestih javne razgrnitve (na obrazcu za pripombe, ki je na voljo na mestih javne razgrnitve in na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor),
 • po pošti na naslov Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 47, Ljubljana,
 • na elektronski naslov gp.mop@gov.si, s pripisom "DPN za prenosni plinovod M9 Lendava­ Kidričevo".

Pripombe, ki se nanašajo na gradivo v zvezi s postopkom presoje vplivov na okolje, se lahko v pisni obliki posredujejo tudi na naslov Agencije RS za okolje,Vojkova 1b, 1102 Ljubljana.

Direktorat za prostor pri Ministrstvu za okolje in prostor, Direktorat za energijo pri Ministrstvu za infrastrukturo in Agencija RS za okolje bodo v roku 60 dni po zaključku javne obravnave preučili pripombe in predloge javnosti in do njih zavzeli stališče. Ministrstvo za okolje in prostor jih bo objavilo na svoji spletni strani in jih posredovalo občinam.

Dodatne informacije:

Vir: MOP


© 2012 - 2024 Portal Energetika