Novica

Javna seznanitev s spremenjenimi rešitvami državnega prostorskega načrta za izgradnjo daljnovoda DV 2 x 400 kV Cirkovce-Pince

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Ministrstvo za gospodarstvo je zavzelo stališča do pripomb in predlogov v času javne razgrnitve državnega prostorskega načrta. Javne seznanitve bodo potekale do 17. junija 2011.

 

Ministrstvo za gospodarstvo je kot pobudnik državnega prostorskega načrta skupaj s koordinatorjem priprave Ministrstvom za okolje in prostor zavzelo stališča do pripomb in predlogov, ki so bili dani v času javne razgrnitve dopolnjenega osnutka predmetnega državnega prostorskega načrta.

 

Javno naznanilo, povzetek za javnost in stališča do pripomb ter ostala relevantna gradiva so objavljena na spletnih straneh MOP. Več informacij...

 


© 2012 - 2021 Portal Energetika