Novica

Javni poziv za nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe zamenjave starih kurilnih naprav v skupnih kotlovnicah večstanovanjskih stavb

⇒ Energetika ⇒ Javne objave

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad je objavil nov javni poziv za nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe zamenjave starih kurilnih naprav v skupnih kotlovnicah. Na voljo so tudi dodatna nepovratna sredstva občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb ter dodatna kreditna sredstva občanom za okoljske naložbe.

Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 25 % priznanih stroškov naložbe.

V okviru novega javnega poziva 48SUB-SKOB17 je spodbuda lahko dodeljena za zamenjavo stare oziroma starih kurilnih naprav v skupni kotlovnici večstanovanjske stavbe z novo ogrevalno napravo, in sicer:

  • s kurilno napravo na lesno biomaso;
  • z ogrevalno toplotno črpalko;
  • s plinskim kondenzacijskim kotlom;
  • s toplotno postajo za priklop na sistem daljinskega ogrevanja;

ob upoštevanju omejitev glede dodeljevanja spodbud na določenih območjih, kot so določena v javnem pozivu. Skupna višina sredstev znaša 3 milijone EUR, višina nepovratne finančne spodbude pa  znaša do 25 % priznanih stroškov naložbe. Nepovratna finančna spodbuda za izvedbo naložbe je za socialno šibkega občana določena v obsegu 100 % priznanih stroškov naložbe glede na njegov delež financiranja.

Na javnem pozivu 37SUB-OB16 za spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb je na voljo dodatnih 7 milijonov EUR sredstev, na javnem pozivu za kreditiranje okoljskih naložb občanov 55OB16 pa so se razpisana sredstva povišala iz 10 na 14 milijonov EUR.

Vir: Eko sklad


© 2012 - 2021 Portal Energetika