Novica

Javni razpis za podelitev koncesije za izvedbo projekta "Celovita energetska prenova določenih objektov Ministrstva za notranje zadeve in Ministrstva za infrastrukturo"

⇒ Energetika ⇒ Javne objave

Ministrstvo za infrastrukturo in Ministrstvo za notranje zadeve na podlagi 48. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Ur. l. RS, št. 127/06) ter 14. člena Uredbe o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta »Celovita energetska prenova določenih objektov Ministrstva za notranje zadeve in Ministrstva za infrastrukturo« (Ur. l. RS, številka 60/17) objavljata povabilo k oddaji prijave v postopku javnega razpisa za podelitev koncesije za izvedbo projekta »Celovita energetska prenova določenih objektov Ministrstva za notranje zadeve in Ministrstva za infrastrukturo«.

Rok za prejem prijav je 19. 4. 2018 do 15. ure.

Predmet koncesije je izvajanje storitev energetskega pogodbeništva po načelu pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije. Koncesionirana dejavnost se izvaja v naslednjih objektih:

  • Stavba na Kotnikovi ulici 19a, 1000 Ljubljana,
  • Policijska uprava Nova Gorica na Sedejevi ulici 11, 5000 Nova Gorica,
  • Policijska postaja Idrija na Gregorčičevi ulici 5, 5280 Idrija,
  • Policijska akademija Tacen na Rocenski ulici 56, 1211 Ljubljana Šmartno,
  • Center za oskrbo Gotenica v Gotenici 1, 1338 Kočevska Reka, 

Končni rok za prejem prijav je 19. 4. 2018, najkasneje do 15. ure. Prijave morajo do navedenega roka prispeti na naslov Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Glavna pisarna, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana.

Razpisna dokumentacija pod oznako št. 430-1876/2017 je brezplačno dostopna na spletnih straneh:

Vir: MNZ, MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika