Novica

Javni zavod COVEVO prenehal delovati

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Vlada RS je na današnji seji sprejela sklep o prenehanju Javnega zavoda Center za obnovljive vire energije in varstvo okolja Pivka.

Objavljen javni natečaj za pridobitev pooblastila za izdajo energetskih izkaznic.

Javni zavod COVEVO že od leta 2010 ne izvaja nalog, za katere je bil ustanovljen. V letih 2008 in 2009 ni prišlo do usposobitve poslovnih prostorov, javni zavod pa se v omenjenem obdobju še ni dokončno konstituiral niti ni izvajal vsebinskih nalog, za katere je bil ustanovljen. V državnem proračunu za leti 2011 in 2012 javni zavod nima zagotovljenih sredstev za delovanje, direktorju je prenehal mandat z dnem 22.5.2009, od takrat naprej nov direktor ni bil imenovan. Svet zavoda se ni sestal od 30.6.2010. Stroški najema poslovnih prostorov pa še vedno nastajajo.


Občinski svet Občine Pivka je na 15. seji dne 8.11.2012 sprejel Sklep o prenehanju Javnega zavoda Center za obnovljive vire energije in varstvo okolja Pivka in začetku postopka likvidacije in ga dne 23.11.2012 objavil v Uradnem listu RS, številka 88. V 1. točki sklepa Občinski svet sprejema Sklep, ki ga je v soglasje posredovalo Ministrstvo za infrastrukturo in prostor v 2. točki pa soglaša in predlaga Ministrstvu za infrastrukturo in prostor, da pripravi vse potrebno za izvedbo postopka prenehanja delovanja in likvidacije Javnega zavoda Center za obnovljive vire energije in varstvo okolja Pivka.


© 2012 - 2024 Portal Energetika